1746 Konut, 151 İşyerinin Riskli Olduğu Tespit Edildi
» - 12 Şubat 2018 20:33

Birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Kırıkkale´de Kentsel Dönüşüm kapsamında 1746 konut, 151 işyeri riskli olarak tespit edilirken, 895 adedinde yıkım işlemi gerçekleşti.

Hak sahiplerine finansal destek olarak 18 ay hibe kira yardımında bulunulduğunu belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar, yasanın yürürlüğe girmesinden bu tarafa Kırıkkale´de hak sahiplerine toplamda 5 milyon 723 bin 572 TL hibe kira yardımı ödendiğini söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca riskli alanların ve riskli yapıların kentsel dönüşüm kapsamında sağlıklı ve güvenli yaşam alanları haline getirilmesi amacıyla 2012 yılında çıkarttırılan kanun kapsamında birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Kırıkkale´de riskli yapı tespitleri başlamıştı. Kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar Kırıkkale´de 1020 adet yapı (1746 konut, 151 işyeri) riskli olduğu tespit edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce riskli olduğu onaylanan yapılardan 895 adedinin de yıkım işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Kırıkkale´de riskli yapı olarak tespit edilerek yıkımı gerçekleşen yapıların hak sahiplerine bugüne kadar toplam 5 milyon 723 bin 572 TL hibe kira yardımı ödendiği belirlendi.
Kırıkkale´de afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar “Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. Kısacası vatandaşımızın kendi rızaları ile evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığını tespit ettirmesi ve depreme dayanıklı değilse yıkıp yeniden yaptırılmasını teşvik ederek vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden, kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna olmaktadır” ifadesini kullandı.
İl Müdürü Atar “Vatandaşlarımızın risk tespitlerini yaptırarak daha sağlam ve daha modern yapılarda oturmalarını sağlamak amacıyla, yapılardaki hak sahiplerine finansal destek olarak 18 ay hibe kira yardımı (2018 yılı aylık kira tutarı 595 TL) veya kendi evini yaptıracak olanlara bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği verilmektedir. Ayrıca Kanun kapsamında, hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; Yönetmelik gereğince arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılarak arsa maliklerinin mağduriyeti de giderilmiştir. Bu zamana kadar Müdürlüğümüzce 32 adet riskli yapı için 142 adet malikin hissesinin satışı gerçekleştirilmiştir. İlimizin 1.derece deprem bölgesi olması sebebiyle “Deprem Öldürmez Binalar Öldürür” gerçeği göz önünde bulundurulduğunda gerek vatandaşlarımızın gerekse Belediyelerimizin bu konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir” dedi.
Kırıkkale24 Haber Merkezi

 

Kırıkkale24

1746 Konut, 151 İşyerinin Riskli Olduğu Tespit Edildi

1746 Konut, 151 İşyerinin Riskli Olduğu Tespit Edildi
Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 20:33
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/1746-konut-151-isyerinin-riskli-oldugu-tespit-edildi/

Birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Kırıkkale´de Kentsel Dönüşüm kapsamında 1746 konut, 151 işyeri riskli olarak tespit edilirken, 895 adedinde yıkım işlemi gerçekleşti.

Hak sahiplerine finansal destek olarak 18 ay hibe kira yardımında bulunulduğunu belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar, yasanın yürürlüğe girmesinden bu tarafa Kırıkkale´de hak sahiplerine toplamda 5 milyon 723 bin 572 TL hibe kira yardımı ödendiğini söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca riskli alanların ve riskli yapıların kentsel dönüşüm kapsamında sağlıklı ve güvenli yaşam alanları haline getirilmesi amacıyla 2012 yılında çıkarttırılan kanun kapsamında birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Kırıkkale´de riskli yapı tespitleri başlamıştı. Kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar Kırıkkale´de 1020 adet yapı (1746 konut, 151 işyeri) riskli olduğu tespit edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce riskli olduğu onaylanan yapılardan 895 adedinin de yıkım işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Kırıkkale´de riskli yapı olarak tespit edilerek yıkımı gerçekleşen yapıların hak sahiplerine bugüne kadar toplam 5 milyon 723 bin 572 TL hibe kira yardımı ödendiği belirlendi.
Kırıkkale´de afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar “Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. Kısacası vatandaşımızın kendi rızaları ile evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığını tespit ettirmesi ve depreme dayanıklı değilse yıkıp yeniden yaptırılmasını teşvik ederek vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden, kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna olmaktadır” ifadesini kullandı.
İl Müdürü Atar “Vatandaşlarımızın risk tespitlerini yaptırarak daha sağlam ve daha modern yapılarda oturmalarını sağlamak amacıyla, yapılardaki hak sahiplerine finansal destek olarak 18 ay hibe kira yardımı (2018 yılı aylık kira tutarı 595 TL) veya kendi evini yaptıracak olanlara bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği verilmektedir. Ayrıca Kanun kapsamında, hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; Yönetmelik gereğince arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılarak arsa maliklerinin mağduriyeti de giderilmiştir. Bu zamana kadar Müdürlüğümüzce 32 adet riskli yapı için 142 adet malikin hissesinin satışı gerçekleştirilmiştir. İlimizin 1.derece deprem bölgesi olması sebebiyle “Deprem Öldürmez Binalar Öldürür” gerçeği göz önünde bulundurulduğunda gerek vatandaşlarımızın gerekse Belediyelerimizin bu konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir” dedi.
Kırıkkale24 Haber Merkezi

 

Daha Fazla Haber