Akdoğan Basın Açıklaması Yaptı
» - 4 Nisan 2019 17:57

Kırıkkale Memur-Sen İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Recep Akdoğan Yazılı Bir Basın Açıklaması Yaptı

Akdoğan’ın yaptığı basın açıklaması şöyle;

”Çok Kıymetli Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanları mesai arkadaşlarım, Memur Sen konfederasyonumuzun
saygı değer başkanları ve Basınımızın değerli temsilcileri, Sağlık Sen Kırıkkale Şubesi olarak düzenlediğimiz
“Sağlıkta Gündeme Dair” basın açıklamamıza göstermiş olduğunuz ilgi alakaya teşekkür ederim.
Sendikal çalışmalarımızda Devletimizin ve Milletimizin her zaman yanındayız. Devletimizin ve Milletimizin
salahiyetini düşünerek Milli duruşumuzu bozmadan haklı olduğumuz tüm taleplerimizi dile getireceğiz.
Sağlık çalışanlarımızın; gerek ülke genelini kapsayan, gerekse de ilimizde yaşadığı sıkıntılardan kaynaklı
taleplerimizi ifade etmek üzere yapmış olduğumuz basın açıklamamızdır.
1- Tüm sağlık çalışanlarımızın yasal hakkı olan saatlik izinlerinin kısıtlanmaması
2- Sağlık çalışanlarımızın almış oldukları hekim raporlarının usulsüz soruşturulmaması
3- Yetişkin acil, çocuk acil, acil tomografi ve yerinde çekim yapan acil servis röntgen çalışanlarının sayısının en az
3’e çıkarılması
4- Palyatif hastalarına hizmet veren KVC- Beyin cerrahi çalışanlarımızın riskli birim farklarının tamamının
ödenmesi
5- Laboratuvar çalışanlarımızın sayılarının arttırılarak acil laboratuvarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi
6- Acil servis çalışanlarımızın giyinme odalarının fiziki koşullarının düzeltilmesi
7- Eğitim ve Sertifikasyon programlarının tüm personelimize eşit bir şekilde ilan edilmesi
8- Şoför arkadaşlarımızın nöbet ücretlerinin riskli birim farkıyla ödenmesi
9- Elli yatak ve üzeri servislerimizde en az üç hemşirenin nöbet tutması
10- Öğle paydosuna çıkamayan birimlerde çalışan arkadaşlarımızın mesai saatlerinin düzenlenmesi,
11- Hastanemizde çalışan tüm personelin işe giriş ve çıkışlardaki kart takip sisteminin tüm çalışanlar için eşit bir
şekilde uygulanması
12- Yemek menüsünün tekrar 4’e çıkarılması
13- Zaten iş yükü fazla olan sağlık çalışanlarımızın son zamanlarda yapılan uygulamalarla iş yükleri daha da artıştır.
Bu durum çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını olumsuz etkilenmesine, mobbing olarak algılanmasına
sebebiyet vermektedir. Huzurlu bir çalışma ortamı sağlanabilmesi amacıyla bu durumun bir an önce düzeltilmesi
gerektiğini ifade etmekteyiz.
14- İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımızın yemek ücretlerinin düşürülmesi
15- Sağlık Müdürlüğü binasında fiziki tadilat personeli rahatsız etmektedir. Çalışan sağlığı ve güvenliği göz önüne
alınarak gerekenin yapılmasını
16- 3600 ek göstergenin tüm sağlık çalışanlarına yansıması ve adaletin sağlanması
17- Genel merkezimiz tarafından hukuka taşınan yıpranma payının tüm personele verilmesi ve geçmişi kapsaması
18- Çöken döner sermeye sisteminin revize edilip daha adil ve tüm personeli kapsayacak biçimde düzenlenmesi
19- Sağlıkta şiddete sıfır tolerans politikasına gereken özenin gösterilmesi; Sağlıkta şiddet eylemleri her geçen gün
yaşanmakta ve artmaktadır. Bu vesile ile Yakın zamanda İzmir’de hekim arkadaşımıza yönelik gerçekleştirilen
şiddet eylemini tekrardan kınıyor ve telin ediyoruz.”

Kırıkkale24

Akdoğan Basın Açıklaması Yaptı

Akdoğan Basın Açıklaması Yaptı
Haber Tarihi: 4 Nisan 2019 17:57
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/akdogan-basin-aciklamasi-yapti/

Kırıkkale Memur-Sen İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Recep Akdoğan Yazılı Bir Basın Açıklaması Yaptı

Akdoğan’ın yaptığı basın açıklaması şöyle;

”Çok Kıymetli Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanları mesai arkadaşlarım, Memur Sen konfederasyonumuzun
saygı değer başkanları ve Basınımızın değerli temsilcileri, Sağlık Sen Kırıkkale Şubesi olarak düzenlediğimiz
“Sağlıkta Gündeme Dair” basın açıklamamıza göstermiş olduğunuz ilgi alakaya teşekkür ederim.
Sendikal çalışmalarımızda Devletimizin ve Milletimizin her zaman yanındayız. Devletimizin ve Milletimizin
salahiyetini düşünerek Milli duruşumuzu bozmadan haklı olduğumuz tüm taleplerimizi dile getireceğiz.
Sağlık çalışanlarımızın; gerek ülke genelini kapsayan, gerekse de ilimizde yaşadığı sıkıntılardan kaynaklı
taleplerimizi ifade etmek üzere yapmış olduğumuz basın açıklamamızdır.
1- Tüm sağlık çalışanlarımızın yasal hakkı olan saatlik izinlerinin kısıtlanmaması
2- Sağlık çalışanlarımızın almış oldukları hekim raporlarının usulsüz soruşturulmaması
3- Yetişkin acil, çocuk acil, acil tomografi ve yerinde çekim yapan acil servis röntgen çalışanlarının sayısının en az
3’e çıkarılması
4- Palyatif hastalarına hizmet veren KVC- Beyin cerrahi çalışanlarımızın riskli birim farklarının tamamının
ödenmesi
5- Laboratuvar çalışanlarımızın sayılarının arttırılarak acil laboratuvarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi
6- Acil servis çalışanlarımızın giyinme odalarının fiziki koşullarının düzeltilmesi
7- Eğitim ve Sertifikasyon programlarının tüm personelimize eşit bir şekilde ilan edilmesi
8- Şoför arkadaşlarımızın nöbet ücretlerinin riskli birim farkıyla ödenmesi
9- Elli yatak ve üzeri servislerimizde en az üç hemşirenin nöbet tutması
10- Öğle paydosuna çıkamayan birimlerde çalışan arkadaşlarımızın mesai saatlerinin düzenlenmesi,
11- Hastanemizde çalışan tüm personelin işe giriş ve çıkışlardaki kart takip sisteminin tüm çalışanlar için eşit bir
şekilde uygulanması
12- Yemek menüsünün tekrar 4’e çıkarılması
13- Zaten iş yükü fazla olan sağlık çalışanlarımızın son zamanlarda yapılan uygulamalarla iş yükleri daha da artıştır.
Bu durum çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını olumsuz etkilenmesine, mobbing olarak algılanmasına
sebebiyet vermektedir. Huzurlu bir çalışma ortamı sağlanabilmesi amacıyla bu durumun bir an önce düzeltilmesi
gerektiğini ifade etmekteyiz.
14- İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımızın yemek ücretlerinin düşürülmesi
15- Sağlık Müdürlüğü binasında fiziki tadilat personeli rahatsız etmektedir. Çalışan sağlığı ve güvenliği göz önüne
alınarak gerekenin yapılmasını
16- 3600 ek göstergenin tüm sağlık çalışanlarına yansıması ve adaletin sağlanması
17- Genel merkezimiz tarafından hukuka taşınan yıpranma payının tüm personele verilmesi ve geçmişi kapsaması
18- Çöken döner sermeye sisteminin revize edilip daha adil ve tüm personeli kapsayacak biçimde düzenlenmesi
19- Sağlıkta şiddete sıfır tolerans politikasına gereken özenin gösterilmesi; Sağlıkta şiddet eylemleri her geçen gün
yaşanmakta ve artmaktadır. Bu vesile ile Yakın zamanda İzmir’de hekim arkadaşımıza yönelik gerçekleştirilen
şiddet eylemini tekrardan kınıyor ve telin ediyoruz.”

Daha Fazla Haber