Baro Ev Sahipliği Yaptı
» - 21 Kasım 2016 18:21

CMK VE HMK İSTİNAF EĞİTİMİ SEMİNERİ YAPILDI

Kırıkkale Barosu’nun ev sahipliğinde, TBB Eğitim Merkezi tarafından ‘CMK İstinaf ve HMK İstinaf’ adı altında eğitim verildi. İki istinafın da hukuk yoluyla hayatımıza girdiğini belirten Cumhuriyet Savcısı Murat Öksüz, “İstinaf, ilk derece mahkemesinin uyuşmazlık konusu olan davalara ilişkin olarak verdiği karara karşı başvurulan yargısal denetim yoludur” dedi.Adaletin sağlanması konusunda önemli çalışmalara imza atan Kırıkkale Barosu tarafından, baroya kayıtlı avukatlar, mesleğe yeni başlayan ve başlayacak olanlar için İl Kültür Merkezi’nde ‘CMK İstinaf ve HMK İstinaf’ adı altında eğitim verildi.

TBB Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen eğitimde TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Av. Yusuf Akbaş, Cumhuriyet Savcısı Murat Öksüz, Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı Hâkim İlker Koçyiğit’in panelist olarak katıldı.İstinaf hakkında bilgi veren Cumhuriyet Savcısı Murat Öksüz, “İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hem olay yönünden hem de hukuki yönden üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesidir. İstinaf kanun yoluna başvurulduğunda ceza davası veya hukuk dava dosyası üst dereceli İstinaf Mahkemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) tarafından ikinci kere incelenerek yerel mahkemenin kararı denetlenir.” “İstinaf Mahkemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) tarafından istinaf incelemesi sonucunda verilen karara karşı da koşulları varsa, temyiz incelemesi için Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılabilir.

Böylece üç dereceli bir inceleme sistemi kurularak hukuk veya ceza davası neticesinde verilen kararın yeterince denetlenmesi sağlanmak istenmiştir. “Ceza Davası İstinaf Kanun Yolu” başvuru şartları ise Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK), bu yazımızın konusu olan hukuk davaları için istinaf kanun yolu başvuru şartları ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK) düzenlenmiştir.Öksüz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Davasız yargılama olmaz ilkesi gereği, istinaf incelemesi için mutlaka bir istinaf başvurusu yapılmış olması gerekir. İlk derece mahkemesi bir hükmü kendiliğinden istinaf incelemesi için istinaf mahkemesine göndermez. İstinaf başvurusu, kararı veren yerel mahkemeye bir istinaf dilekçesi verilerek yapılabilir.

Ayrıca, kararı veren mahkemenin katibine beyanda bulunularak da istinaf başvurusu yapılabilir. Kararı veren ilk derece mahkemesinin katibine beyanda bulunulduğunda, katip istinaf başvurusu talebini bir tutanağa bağlar ve tutanak hakim tarafından onaylanarak istinaf başvurusu alınmış olur.İstinaf başvuru süresinin başlaması için hükmün usulüne uygun bir şekilde taraflara tebliğ veya tefhim edilmesi gerekir. Usulüne uygun yapılmayan tefhim (duruşmada hazır olan tarafa kararı bildirme) veya tebliğ, istinaf başvuru süresinin işlemeye başlamasını engeller.Hukuk davası için istinaf başvuru süresi, hükmün usulüne uygun tebliği veya tefhiminden itibaren iki haftadır (HMK md. 345). İstinaf kanun yoluna başvurulduğunda, istinaf mahkemesi (bölge adliye mahkemesi) dava ile ilgili hem vakıaları el alır hem de hukuki denetim yapar. Yani, istinaf mahkemesi yerel mahkeme tarafından toplanmamış bir delili toplayabilir, yeniden tanık dinleyebilir veya keşif yapabilir. İstinaf mahkemesi, hukuk veya ceza dava dosyasında mevcut olan ve topladığı diğer tüm delillerle birlikte hukuki denetim de yaparak istinaf incelemesi neticesinde kararını verir” dedi.

15133899_647133455466544_14635738_o

 

Haber:İbrahim Akpınar

Kırıkkale24

Baro Ev Sahipliği Yaptı

Baro Ev Sahipliği Yaptı
Haber Tarihi: 21 Kasım 2016 18:21
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/baro-ev-sahipligi-yapti/

CMK VE HMK İSTİNAF EĞİTİMİ SEMİNERİ YAPILDI

Kırıkkale Barosu’nun ev sahipliğinde, TBB Eğitim Merkezi tarafından ‘CMK İstinaf ve HMK İstinaf’ adı altında eğitim verildi. İki istinafın da hukuk yoluyla hayatımıza girdiğini belirten Cumhuriyet Savcısı Murat Öksüz, “İstinaf, ilk derece mahkemesinin uyuşmazlık konusu olan davalara ilişkin olarak verdiği karara karşı başvurulan yargısal denetim yoludur” dedi.Adaletin sağlanması konusunda önemli çalışmalara imza atan Kırıkkale Barosu tarafından, baroya kayıtlı avukatlar, mesleğe yeni başlayan ve başlayacak olanlar için İl Kültür Merkezi’nde ‘CMK İstinaf ve HMK İstinaf’ adı altında eğitim verildi.

TBB Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen eğitimde TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Av. Yusuf Akbaş, Cumhuriyet Savcısı Murat Öksüz, Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı Hâkim İlker Koçyiğit’in panelist olarak katıldı.İstinaf hakkında bilgi veren Cumhuriyet Savcısı Murat Öksüz, “İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hem olay yönünden hem de hukuki yönden üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesidir. İstinaf kanun yoluna başvurulduğunda ceza davası veya hukuk dava dosyası üst dereceli İstinaf Mahkemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) tarafından ikinci kere incelenerek yerel mahkemenin kararı denetlenir.” “İstinaf Mahkemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) tarafından istinaf incelemesi sonucunda verilen karara karşı da koşulları varsa, temyiz incelemesi için Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılabilir.

Böylece üç dereceli bir inceleme sistemi kurularak hukuk veya ceza davası neticesinde verilen kararın yeterince denetlenmesi sağlanmak istenmiştir. “Ceza Davası İstinaf Kanun Yolu” başvuru şartları ise Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK), bu yazımızın konusu olan hukuk davaları için istinaf kanun yolu başvuru şartları ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK) düzenlenmiştir.Öksüz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Davasız yargılama olmaz ilkesi gereği, istinaf incelemesi için mutlaka bir istinaf başvurusu yapılmış olması gerekir. İlk derece mahkemesi bir hükmü kendiliğinden istinaf incelemesi için istinaf mahkemesine göndermez. İstinaf başvurusu, kararı veren yerel mahkemeye bir istinaf dilekçesi verilerek yapılabilir.

Ayrıca, kararı veren mahkemenin katibine beyanda bulunularak da istinaf başvurusu yapılabilir. Kararı veren ilk derece mahkemesinin katibine beyanda bulunulduğunda, katip istinaf başvurusu talebini bir tutanağa bağlar ve tutanak hakim tarafından onaylanarak istinaf başvurusu alınmış olur.İstinaf başvuru süresinin başlaması için hükmün usulüne uygun bir şekilde taraflara tebliğ veya tefhim edilmesi gerekir. Usulüne uygun yapılmayan tefhim (duruşmada hazır olan tarafa kararı bildirme) veya tebliğ, istinaf başvuru süresinin işlemeye başlamasını engeller.Hukuk davası için istinaf başvuru süresi, hükmün usulüne uygun tebliği veya tefhiminden itibaren iki haftadır (HMK md. 345). İstinaf kanun yoluna başvurulduğunda, istinaf mahkemesi (bölge adliye mahkemesi) dava ile ilgili hem vakıaları el alır hem de hukuki denetim yapar. Yani, istinaf mahkemesi yerel mahkeme tarafından toplanmamış bir delili toplayabilir, yeniden tanık dinleyebilir veya keşif yapabilir. İstinaf mahkemesi, hukuk veya ceza dava dosyasında mevcut olan ve topladığı diğer tüm delillerle birlikte hukuki denetim de yaparak istinaf incelemesi neticesinde kararını verir” dedi.

.

 

Haber:İbrahim Akpınar

Daha Fazla Haber