İlk Yardım Hayat Kurtarır
» - 21 Kasım 2016 18:24
İnsanlar, yaşamları boyunca her an ilkyardım gerektiren durumlarla karşılaşabilirler. Zamanında yapılacak ilkyardımla hasta ya da yaralının yaşamı kurtarılabilir.
Acil müdahale gerektiren durumlarda birkaç saniyelik bir gecikme bile hastanın yaşamla ölüm arasındaki durumunu etkileyeceğinden, ilkyardımcı yapacağı uygulamaları geciktirmeden sürdürmek zorundadır. Ülkemizde ev, iş, trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır.
Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine veya başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları son derece önemlidir. Bu nedenle; ilkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı sonuçlar doğurabilir. İlkyardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilkyardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir.
Bu amaçlar doğrultusunda Kırıkkale Belediyesi, Meteoroloji Müdürlüğü, Kırıkkale Shell Turcas Petrol A.Ş, Milengaz Dağıtım Ticaret ve San. Şirketi, Podium Alışveriş Merkezinde çalışan 17 kişiye yönelik 14-15 Kasım 2016 tarihinde Temel İlkyardım Eğitimi verilmiştir. Sınav sonunda başarılı olan katılımcılara İlkyardımcı sertifikası ve kimlik kartları verilmiştir.
15146747_647134932133063_2002463494_o
İbrahim Akpınar/Kırıkkale 24
Kırıkkale24

İlk Yardım Hayat Kurtarır

İlk Yardım Hayat Kurtarır
Haber Tarihi: 21 Kasım 2016 18:24
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/ilk-yardim-hayat-kurtarir-2/

İnsanlar, yaşamları boyunca her an ilkyardım gerektiren durumlarla karşılaşabilirler. Zamanında yapılacak ilkyardımla hasta ya da yaralının yaşamı kurtarılabilir.
Acil müdahale gerektiren durumlarda birkaç saniyelik bir gecikme bile hastanın yaşamla ölüm arasındaki durumunu etkileyeceğinden, ilkyardımcı yapacağı uygulamaları geciktirmeden sürdürmek zorundadır. Ülkemizde ev, iş, trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır.
Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine veya başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları son derece önemlidir. Bu nedenle; ilkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı sonuçlar doğurabilir. İlkyardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilkyardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir.
Bu amaçlar doğrultusunda Kırıkkale Belediyesi, Meteoroloji Müdürlüğü, Kırıkkale Shell Turcas Petrol A.Ş, Milengaz Dağıtım Ticaret ve San. Şirketi, Podium Alışveriş Merkezinde çalışan 17 kişiye yönelik 14-15 Kasım 2016 tarihinde Temel İlkyardım Eğitimi verilmiştir. Sınav sonunda başarılı olan katılımcılara İlkyardımcı sertifikası ve kimlik kartları verilmiştir.
İbrahim Akpınar/Kırıkkale 24

Daha Fazla Haber