Kamu işçilerine hükümet tarafından yapılan zam teklifi ”işçisin sen,aç kal” şeklinde oldu.Yapılan teklifte ilk yıl için 6+3 zam teklif edildi.

 

Peki hemen bir hesap yapalım,vergi dilimi bildiğiniz gibi %15-%20-%27 den oluşuyor.Yıl içerisinde yapılacak olan toplam zam oranı %9 olursa,vergi diliminden meydana gelecek yıl içerisindeki kesinti toplam %12,peki bu durumda ne olur,zaten verilen zam güme gittiği gibi,birde %3 işçi ücretinden vergi ödemiş olacak ve kayba uğrayacak.

 

Yıllardır hükümetin yapmış olduğu zam oranları bu şekilde eriyip gitti zaten,ekonomide her zaman toz pembe tablolar çizen hükümet nedense işçiye geldiği zaman hemen kesenin ağzını kapatıyor.

 

Asgari ücrete gelen zam ortada,kamuda diğer kesimlere yapılan zamlar ortada,çaycıya,çorbacıya,esnafa,tarıma,hayvancılığa,işverenlere yapılan teşvikler ortada ama esas üreten kesime gelince nedense hükümet insanca yaşayacak bir ücret vermekte zorlanıyor.

 

Şimdi birde Türk-İş’in yaptırmış olduğu mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırına bakalım;

 

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.529 TL Yoksulluk sınırı 4.979 TL

 

Bu hesaplamaya göre kamu işçisi açlık sınırının biraz üzerinde zaten yoksulluk sınırının altında kalmış durumda,peki bu sendikalar böyle bir sözleşmeye nasıl imza atacaklar,kendi yaptırdıkları araştırmanın altında kalan işçi sınıfına ne diyecekler,bu teklif asla ve asla kabul edilmemelidir.

 

İşçi sınıfı alın teriyle ve bilek gücüyle kanaatkar bir kesimdir,sadece istediği insanca yaşayacak bir ücrettir,zaten fazla istediği bir şey de yok,bu konuda hükümetinde,sendikalarında yapması gereken ortadadır.

 

İNSANCA YAŞAYACAK BİR ÜCRET….

 

 

Kırıkkale24

İşçisin Sen,Aç Kal


Yazı Tarihi: 17 Haziran 2017 01:31
Yazar Adı: Ramazan TOSUN
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/iscisin-senac-kal/

Kamu işçilerine hükümet tarafından yapılan zam teklifi ”işçisin sen,aç kal” şeklinde oldu.Yapılan teklifte ilk yıl için 6+3 zam teklif edildi.

 

Peki hemen bir hesap yapalım,vergi dilimi bildiğiniz gibi %15-%20-%27 den oluşuyor.Yıl içerisinde yapılacak olan toplam zam oranı %9 olursa,vergi diliminden meydana gelecek yıl içerisindeki kesinti toplam %12,peki bu durumda ne olur,zaten verilen zam güme gittiği gibi,birde %3 işçi ücretinden vergi ödemiş olacak ve kayba uğrayacak.

 

Yıllardır hükümetin yapmış olduğu zam oranları bu şekilde eriyip gitti zaten,ekonomide her zaman toz pembe tablolar çizen hükümet nedense işçiye geldiği zaman hemen kesenin ağzını kapatıyor.

 

Asgari ücrete gelen zam ortada,kamuda diğer kesimlere yapılan zamlar ortada,çaycıya,çorbacıya,esnafa,tarıma,hayvancılığa,işverenlere yapılan teşvikler ortada ama esas üreten kesime gelince nedense hükümet insanca yaşayacak bir ücret vermekte zorlanıyor.

 

Şimdi birde Türk-İş’in yaptırmış olduğu mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırına bakalım;

 

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.529 TL Yoksulluk sınırı 4.979 TL

 

Bu hesaplamaya göre kamu işçisi açlık sınırının biraz üzerinde zaten yoksulluk sınırının altında kalmış durumda,peki bu sendikalar böyle bir sözleşmeye nasıl imza atacaklar,kendi yaptırdıkları araştırmanın altında kalan işçi sınıfına ne diyecekler,bu teklif asla ve asla kabul edilmemelidir.

 

İşçi sınıfı alın teriyle ve bilek gücüyle kanaatkar bir kesimdir,sadece istediği insanca yaşayacak bir ücrettir,zaten fazla istediği bir şey de yok,bu konuda hükümetinde,sendikalarında yapması gereken ortadadır.

 

İNSANCA YAŞAYACAK BİR ÜCRET….