İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz
» - 21 Mart 2021 19:56

Kırıkkale KESK Kadın Platformu Kırıkkale Cumhuriyet Meydanında açıklamada bulundu. Grup adına Kırıkkale Eğitim Sen Şube Başkanı Ayşe Avcı açıklamada bulundu. Avcı, ” İstanbul sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz. Haklarımıza ve yaşamlarımıza sahip çıkıyoruz.” dedi.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Avcı açıklamasında, “2011 yılında imzalanan ve 2014 yılında TBMM onayıyla yürürlüğe giren ‘İstanbul Sözleşmesi’ ismiyle anılan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin dün gece Cumhurbaşakanlığı kararnamesi ile feshedildiği açıklandı. Bir uluslararası sözleşme hangi usulle yürürlüğe girdiyse aynı biçimde yürürlükten kaldırılabilir. TBMM devre dışı bırakılarak, anayasa hiçe sayılarak oluşturulan kararname ile iktidarın Kadın düşmanlığı ve sivil darbe uygulamaları devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunması, kadınlarla erkekler arasında eşitliğin yaygınlaştırılması, bu amaçlar için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlanması ve uluslararası işbirliğinin yaygınlaştırılmasını sağladığı için uzun süredir siyasi iktidarın hedefindedir. İstanbul Sözleşmesi ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ ilkesine dayandığı için sürekli olarak AKP’nin hedefi haline getirilmiştir.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Her gün basına yansıyan ve yansımayan yüzlerce kadının şiddete maruz kaldığı, kadın cinayetlerinin devam ettiği ülkede, yine bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesinin feshedilme kararı alındı! Asıl yapılması gereken sözleşmenin maddelerini hayata geçirebilecek politikalar geliştirmek ve uygulamaktır. Oysa son 72 saatte yapılanlar; İstanbul Sözleşmesini ilk imzalayan ülke olan Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesi, 4,5 ay önce göreve gelen Merkez Bankası Başkanının değiştirilmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Gezi Parkının Vakıflara verilmesi, Mecliste yer alan bir siyasi partiye; HDP’ye kapatma davası açılması ve bir milletvekilinin, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması. Sürüklenmek istediğimiz ortam; şiddet, zulüm, baskı itibariyle tam bir eril siyaset ortamıdır.

KARARNAME İLE OLMAZ

İstanbul Sözleşmesi, kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunması, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayalı uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmaya dayanan bir sözleşmedir. Kadınların can güvenliğini sağlamak, kadın mücadelesinin kazanımlarını geliştirmek, eşit ve adil bir toplum kurgulamak siyasi iktidarların sorumluluğudur. İsmi İstanbul olan, Türkiye’nin ev sahipliği ile imzalanmış bir sözleşmeden ayrılmak abesle iştigaldir! Hukuk Devleti ilkelerine göre bu kararname hükümsüzdür, Anayasanın 90. Maddesine aykırıdır. İstanbul Sözleşmesi uluslararası sözleşmedir ve kanun hükmündedir, yetki gaspıyla TBMM devre dışı bırakılamaz.

VAZGEÇMİYORUZ

Bugüne kadar sözleşmeyi uygulamadığı için binlerce kadının katledilmesine neden olan siyasi iktidar, sözleşmeyi kendisi için bir tehdit olarak görmüştür. Üstüne basa basa bir kez daha haykırıyoruz: mevcut iktidar kadınların yaşamı üzerindeki en büyük tehdittir. İstanbul Sözleşmesini kendisine bir tehdit olarak gören siyasi iktidarın baskıcı ve ataerkil isteklerine teslim olmayacağız. Biliyoruz ki kadın cinayetleri politiktir, yaşamın her alanında kadın mücadelesi ve kadın dayanışması ile eşit ve özgür bir toplumu hep beraber inşa edeceğiz. Yaşam hakkı için, özgürlük için vazgeçmiyoruz, kabul etmiyoruz Kırıkkale Kadın Platformu olarak erkek-devlet şiddetine karşı yaşam güvencemiz olan İstanbul sözleşmesine sahip çıkmak için bugün alanlardayız. Biz kadınlar, yaşamımızı ve haklarımızı korumak için mücadelemizi yükselterek sürdüreceğiz. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır! İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz!” dedi.

Kırıkkale24

İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz

İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz
Haber Tarihi: 21 Mart 2021 19:56
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/istanbul-sozlesmesinden-vazgecmiyoruz/

Kırıkkale KESK Kadın Platformu Kırıkkale Cumhuriyet Meydanında açıklamada bulundu. Grup adına Kırıkkale Eğitim Sen Şube Başkanı Ayşe Avcı açıklamada bulundu. Avcı, ” İstanbul sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz. Haklarımıza ve yaşamlarımıza sahip çıkıyoruz.” dedi.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Avcı açıklamasında, “2011 yılında imzalanan ve 2014 yılında TBMM onayıyla yürürlüğe giren ‘İstanbul Sözleşmesi’ ismiyle anılan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin dün gece Cumhurbaşakanlığı kararnamesi ile feshedildiği açıklandı. Bir uluslararası sözleşme hangi usulle yürürlüğe girdiyse aynı biçimde yürürlükten kaldırılabilir. TBMM devre dışı bırakılarak, anayasa hiçe sayılarak oluşturulan kararname ile iktidarın Kadın düşmanlığı ve sivil darbe uygulamaları devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunması, kadınlarla erkekler arasında eşitliğin yaygınlaştırılması, bu amaçlar için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlanması ve uluslararası işbirliğinin yaygınlaştırılmasını sağladığı için uzun süredir siyasi iktidarın hedefindedir. İstanbul Sözleşmesi ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ ilkesine dayandığı için sürekli olarak AKP’nin hedefi haline getirilmiştir.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Her gün basına yansıyan ve yansımayan yüzlerce kadının şiddete maruz kaldığı, kadın cinayetlerinin devam ettiği ülkede, yine bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesinin feshedilme kararı alındı! Asıl yapılması gereken sözleşmenin maddelerini hayata geçirebilecek politikalar geliştirmek ve uygulamaktır. Oysa son 72 saatte yapılanlar; İstanbul Sözleşmesini ilk imzalayan ülke olan Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesi, 4,5 ay önce göreve gelen Merkez Bankası Başkanının değiştirilmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Gezi Parkının Vakıflara verilmesi, Mecliste yer alan bir siyasi partiye; HDP’ye kapatma davası açılması ve bir milletvekilinin, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması. Sürüklenmek istediğimiz ortam; şiddet, zulüm, baskı itibariyle tam bir eril siyaset ortamıdır.

KARARNAME İLE OLMAZ

İstanbul Sözleşmesi, kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunması, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayalı uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmaya dayanan bir sözleşmedir. Kadınların can güvenliğini sağlamak, kadın mücadelesinin kazanımlarını geliştirmek, eşit ve adil bir toplum kurgulamak siyasi iktidarların sorumluluğudur. İsmi İstanbul olan, Türkiye’nin ev sahipliği ile imzalanmış bir sözleşmeden ayrılmak abesle iştigaldir! Hukuk Devleti ilkelerine göre bu kararname hükümsüzdür, Anayasanın 90. Maddesine aykırıdır. İstanbul Sözleşmesi uluslararası sözleşmedir ve kanun hükmündedir, yetki gaspıyla TBMM devre dışı bırakılamaz.

VAZGEÇMİYORUZ

Bugüne kadar sözleşmeyi uygulamadığı için binlerce kadının katledilmesine neden olan siyasi iktidar, sözleşmeyi kendisi için bir tehdit olarak görmüştür. Üstüne basa basa bir kez daha haykırıyoruz: mevcut iktidar kadınların yaşamı üzerindeki en büyük tehdittir. İstanbul Sözleşmesini kendisine bir tehdit olarak gören siyasi iktidarın baskıcı ve ataerkil isteklerine teslim olmayacağız. Biliyoruz ki kadın cinayetleri politiktir, yaşamın her alanında kadın mücadelesi ve kadın dayanışması ile eşit ve özgür bir toplumu hep beraber inşa edeceğiz. Yaşam hakkı için, özgürlük için vazgeçmiyoruz, kabul etmiyoruz Kırıkkale Kadın Platformu olarak erkek-devlet şiddetine karşı yaşam güvencemiz olan İstanbul sözleşmesine sahip çıkmak için bugün alanlardayız. Biz kadınlar, yaşamımızı ve haklarımızı korumak için mücadelemizi yükselterek sürdüreceğiz. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır! İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz!” dedi.

  1. madolu dedi ki:

    Biz İstanbul Sözleşmesi’ni hiç kabul etmedik ki zaten….

Daha Fazla Haber