Kamu İhale Hukuku Eğitimi
» - 18 Temmuz 2022 08:07

Kamu İhale Hukuku Eğitimi

Kamu İhale Mevzuatı eğitimi nedir, 4734 sayılı kanunda bulunan hükümlere dair konuların aktarılması ve eğitim sonucunda kişilerin kamu ihale mevzuatına ilişkin temel ihale bilgilerine sahip olmaları sağlanır. Böylece ihale süreçleri de mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilebilir. 

Bu eğitimlere ihale işlemlerini yapan yönetici ve çalışanlarla harcama yetkileri ve gerçekleştirme görevlileri katılabilir. Teorik ve uygulamalı bir eğitim olup kısa sürede tamamlanabilir.

Kamu idareleri, gerek duyduğu malları, yapış işlerini ve hizmetleri ihale aracılığıyla temin eder. İhaleler olmadan bunların giderilmesi, bir takım sınırlar kapsamında yapılan doğrudan temin haricinde mümkün değildir. 

Bununla birlikte kamu kurumlarına hizmet sunabilmek, mal satabilmek ya da ihtiyacı olan yapım işlerini sağlayabilmek için ihalelerde kurallar, koşullar da yer alır. Bu alana dolayısıyla hakim olunası, hata yapılmaması gerekir. Bu nedenle Kamu İhale Mevzuatı eğitimi nedir oldukça önemlidir. Zira ihalede hata olması ihalenin iptaline, böylece alınacak hizmetin, malın da aksamasına sebep olur.

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Nedir?

Kamu İhale Hukuku eğitimi oldukça geniş ve kapsamlı bir eğitidir. Bu süreçte ihaleye dair temel kavramlar, değerlendirmeler, yeterlilik koşulları, ihaleye dair idari başvurular, dava süreçleri ve ihale sürecine ilişkin suçlar anlatılır.

Programın tamamlanması ile birlikte, kamu personellerinin en az hata ile ihaleyi tamamlaması hedeflenir. Aynı şekilde şirket de bu eğitimi alabilir. Bu kapsamda amaçlanan farklıdır. İhale personellerinin en az hata ile ihaleye teklif sunması, tüm sürecin  yasaya uygun olması ve başvurunun da yasaya uygun olması amaçlanır.

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Konuları Nelerdir?

Kamu İhale Mevzuatı eğitimi nedir konuları üç başlık altında ele alınır. Bunların ilk bölümünde şu gibi konular ele alınır;

 1. İdari Başvuru Yolu Ve Zorunlu İdari Başvuru Yolu Ayrımı
 2. Şikayet Başvurusu
 3. İdari Yargıda Usul Ve Süreler
 4. İdari Yargıda İvedi Yargılama Usulü
 5. Şikayet Başvurusunun Şekil / Usul / Süreler Açısından İncelenmesi
 6. Şikayet Başvurusu Üzerine Verilecek Kararlar
 7. Kamu İhale Kurulu Kararlarına Karşı Açılan Davalarda Yetki Ve Görev Meselesi
 8. İhalelerden Yasaklılık Kararlarına Karşı Başvuru Yolları / Dava Süreci
 9. Doğrudan Teminlere İlişkin Uyuşmazlıklarda Başvuru Yolları Ve Dava Süreci
 10. Şikayet Ve İtirazen Şikayet Başvurularında Sıkça Yapılan Hatalar Ve Öneriler
 11. İtirazen Şikayet Başvurusu
 12. İtirazen Şikayet Başvurusunun Şekil / Usul / Süreler Açısından İncelenmesi
 13. İtirazen Şikayet Başvurusu Üzerine Verilecek Kararlar
 14. Kamu İhale Kurulu Kararlarına Karşı Başvuru Yolu / Dava Süreci

Kamu İhale Hukuku kapsamında ikinci başlıkta ise farklı konular ele alınır.  Ana hatlarıyla,

 1. Türkiye’de Kamu İhaleleri Ve Bu İhalelere İlişkin İstatiksel Bilgiler,
 2. Türkiye’de Kamu İhalelerine Katılım Koşulları Ve İstenilen Bilgi Ve Belgeler, 
 3. Kamu İhale Kanunu’nda Yerli Ve Yabancı İstekli Ayrımı, 
 4. Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması, 
 5. Yerli Malı Kavramı Yerli Malı Teklif Eden İsteklilere Fiyat Avantajı Uygulanması gibidir.

Son başlık altında ise ele alınan Kamu İhale Hukuku eğitimi konular aşağıda olduğu şekildedir;

 1. Kamu İhale Kanunu’nda Düzenlenen Yasak Fiil Ve Davranışlar, 
 2. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda Düzenlenen Yasak Fiil Ve Davranışlar, 
 3. Kamu İhalelerinden Yasaklılık Kararları,
 4. Kamu İhalelerinden Yasaklılık Kararlarına Karşı Başvuru Yolu
 5. Konuyla İlgili Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi
 6. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu, Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu Ve İlgili Suç Türleriyle İlgili Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi

Hakkakul Avukatlık Bürosu tüm bu konularda ayrıntılı bir eğitim vererek, ihalede daha başarılı olmanız için size yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra kamu ihalelerine katılacaklara bu süreç hakkında hukuksal destek ve sağlanmaktadır.

Kırıkkale24

Kamu İhale Hukuku Eğitimi

Kamu İhale Hukuku Eğitimi
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2022 08:07
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/kamu-ihale-hukuku-egitimi/

Kamu İhale Hukuku Eğitimi

Kamu İhale Mevzuatı eğitimi nedir, 4734 sayılı kanunda bulunan hükümlere dair konuların aktarılması ve eğitim sonucunda kişilerin kamu ihale mevzuatına ilişkin temel ihale bilgilerine sahip olmaları sağlanır. Böylece ihale süreçleri de mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilebilir. 

Bu eğitimlere ihale işlemlerini yapan yönetici ve çalışanlarla harcama yetkileri ve gerçekleştirme görevlileri katılabilir. Teorik ve uygulamalı bir eğitim olup kısa sürede tamamlanabilir.

Kamu idareleri, gerek duyduğu malları, yapış işlerini ve hizmetleri ihale aracılığıyla temin eder. İhaleler olmadan bunların giderilmesi, bir takım sınırlar kapsamında yapılan doğrudan temin haricinde mümkün değildir. 

Bununla birlikte kamu kurumlarına hizmet sunabilmek, mal satabilmek ya da ihtiyacı olan yapım işlerini sağlayabilmek için ihalelerde kurallar, koşullar da yer alır. Bu alana dolayısıyla hakim olunası, hata yapılmaması gerekir. Bu nedenle Kamu İhale Mevzuatı eğitimi nedir oldukça önemlidir. Zira ihalede hata olması ihalenin iptaline, böylece alınacak hizmetin, malın da aksamasına sebep olur.

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Nedir?

Kamu İhale Hukuku eğitimi oldukça geniş ve kapsamlı bir eğitidir. Bu süreçte ihaleye dair temel kavramlar, değerlendirmeler, yeterlilik koşulları, ihaleye dair idari başvurular, dava süreçleri ve ihale sürecine ilişkin suçlar anlatılır.

Programın tamamlanması ile birlikte, kamu personellerinin en az hata ile ihaleyi tamamlaması hedeflenir. Aynı şekilde şirket de bu eğitimi alabilir. Bu kapsamda amaçlanan farklıdır. İhale personellerinin en az hata ile ihaleye teklif sunması, tüm sürecin  yasaya uygun olması ve başvurunun da yasaya uygun olması amaçlanır.

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Konuları Nelerdir?

Kamu İhale Mevzuatı eğitimi nedir konuları üç başlık altında ele alınır. Bunların ilk bölümünde şu gibi konular ele alınır;

 1. İdari Başvuru Yolu Ve Zorunlu İdari Başvuru Yolu Ayrımı
 2. Şikayet Başvurusu
 3. İdari Yargıda Usul Ve Süreler
 4. İdari Yargıda İvedi Yargılama Usulü
 5. Şikayet Başvurusunun Şekil / Usul / Süreler Açısından İncelenmesi
 6. Şikayet Başvurusu Üzerine Verilecek Kararlar
 7. Kamu İhale Kurulu Kararlarına Karşı Açılan Davalarda Yetki Ve Görev Meselesi
 8. İhalelerden Yasaklılık Kararlarına Karşı Başvuru Yolları / Dava Süreci
 9. Doğrudan Teminlere İlişkin Uyuşmazlıklarda Başvuru Yolları Ve Dava Süreci
 10. Şikayet Ve İtirazen Şikayet Başvurularında Sıkça Yapılan Hatalar Ve Öneriler
 11. İtirazen Şikayet Başvurusu
 12. İtirazen Şikayet Başvurusunun Şekil / Usul / Süreler Açısından İncelenmesi
 13. İtirazen Şikayet Başvurusu Üzerine Verilecek Kararlar
 14. Kamu İhale Kurulu Kararlarına Karşı Başvuru Yolu / Dava Süreci

Kamu İhale Hukuku kapsamında ikinci başlıkta ise farklı konular ele alınır.  Ana hatlarıyla,

 1. Türkiye’de Kamu İhaleleri Ve Bu İhalelere İlişkin İstatiksel Bilgiler,
 2. Türkiye’de Kamu İhalelerine Katılım Koşulları Ve İstenilen Bilgi Ve Belgeler, 
 3. Kamu İhale Kanunu’nda Yerli Ve Yabancı İstekli Ayrımı, 
 4. Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması, 
 5. Yerli Malı Kavramı Yerli Malı Teklif Eden İsteklilere Fiyat Avantajı Uygulanması gibidir.

Son başlık altında ise ele alınan Kamu İhale Hukuku eğitimi konular aşağıda olduğu şekildedir;

 1. Kamu İhale Kanunu’nda Düzenlenen Yasak Fiil Ve Davranışlar, 
 2. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda Düzenlenen Yasak Fiil Ve Davranışlar, 
 3. Kamu İhalelerinden Yasaklılık Kararları,
 4. Kamu İhalelerinden Yasaklılık Kararlarına Karşı Başvuru Yolu
 5. Konuyla İlgili Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi
 6. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu, Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu Ve İlgili Suç Türleriyle İlgili Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi

Hakkakul Avukatlık Bürosu tüm bu konularda ayrıntılı bir eğitim vererek, ihalede daha başarılı olmanız için size yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra kamu ihalelerine katılacaklara bu süreç hakkında hukuksal destek ve sağlanmaktadır.

Kırıkkale24
Daha Fazla Haber