Kırıkkale24
KıdemTazminatı işçimizin, emekçimizin alın teri, göz nurudur
» - 10 Kasım 2020 21:32
Kırıkkale24

Kırıkkale Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ahmet Önal Mecliste Görüşmeleri Yapılan Torba Yasa Hakkında Açıklama da Bulundu

Önal,KıdemTazminatı işçimizin, emekçimizin alın teri, göz nurudur. Çocuğunun geleceği, güvencesidir dedi.

Ahmet Önal yaptığı açıklamada, Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne AKP tarafından getirilen ve halen görüşmelerine devam edilen kanun teklifi; yasama ve kanun yapma teamüllerine aykırı bir biçimde, birbiriyle ilişkisiz, 19 ayrı kanunun bir çok maddesinde değişiklik yapan, aynı zamanda kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak başta 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun olmak üzere çok sayıda kanuna atıf yapan bazı düzenlemeleri içermekte olup 51 maddeden oluşan bir torba kanun teklifidir.

Bu torba Kanun teklifinin içerisine konulan bazı maddelerle 25 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçilere belirli süreli sözleşmeler ile çalışmayı ve istihdam edilebilirliği arttıracağı iddia edilse de yeni yasa, işçileri sosyal güvenceden mahrum bırakacak niteliktedir. Aynı zamanda iş yerlerinde yaş ayrımcılığına dayalı iki kademeli bir istihdam sistemi kuracak ve güvensiz, güvencesiz, kayıt dışı çalışma devlet eli ile yasallaştırılacaktır.

Aynı zamanda bu torba kanun teklifiyle, “İşsizlik Sigortası Fonu”nun sermayeye aktarılmasına ilişkin düzenlemeler getirilmek istenmektedir.

İş güvenliğini ve işçi haklarını tehdit eden, geçici istihdamı teşvik eden, zorla meclisten geçirilmeye çalışılan torba kanun, tamamen işçinin ve emekçinin alın terini yok sayan düzenlemeler içermektedir.

Resmi işsiz sayısı, dünyadaki 108 ülkenin nüfusundan daha fazla olan Türkiye’de, gerçek alamda işsizliği ortadan kaldıracak tedbirler ve düzenlemeler yapmak gerekirken bu kanun teklifi ile işçilerimizin kıdem tazminatı dahil kazanılmış hakları tamamen ortadan kaldırılmak istenmektedir.

DİSK, Türk-İş ve Hak-İş’ten oluşan işçi sendikaları konfederasyonları da yaptıkları basın açıklaması ile ortadan kaldırılmak istenen kıdem tazminatının, “işçi sendikalarının kırmızı çizgisi” olduğunu belirtmişlerdir.

Ayrıca “Pakette 25 yaş altına esnek çalışma getirilmektedir. Bu, kıdem tazminatı hakkının tırpanlanması demektir. Yine bu pakette emeklilik hakkının sınırlandırılması, kayıt dışı istihdama göz yumulmasıdır.

Bu düzenleme meclisten geçerse, kısa çalışmaya geçen genç işçilerin maaşları düşecek, işten atılmaları kolaylaşacak, kıdem ve ihbar tazminat hakları yok olacaktır.

25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerimizin neredeyse tüm hakları devlet eliyle tamamen işverenlerin inisiyatifine bırakılacaktır.

Bu yüzden bu yasa teklifi bir an önce meclisten geri çekilmeli, çalışanlarımızın emeklerine göz dikilmemelidir.

Kırıkkale24

KıdemTazminatı işçimizin, emekçimizin alın teri, göz nurudur

KıdemTazminatı işçimizin, emekçimizin alın teri, göz nurudur
Haber Tarihi: 10 Kasım 2020 21:32
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/kidemtazminati-iscimizin-emekcimizin-alin-teri-goz-nurudur/

Kırıkkale Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ahmet Önal Mecliste Görüşmeleri Yapılan Torba Yasa Hakkında Açıklama da Bulundu

Önal,KıdemTazminatı işçimizin, emekçimizin alın teri, göz nurudur. Çocuğunun geleceği, güvencesidir dedi.

Ahmet Önal yaptığı açıklamada, Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne AKP tarafından getirilen ve halen görüşmelerine devam edilen kanun teklifi; yasama ve kanun yapma teamüllerine aykırı bir biçimde, birbiriyle ilişkisiz, 19 ayrı kanunun bir çok maddesinde değişiklik yapan, aynı zamanda kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak başta 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun olmak üzere çok sayıda kanuna atıf yapan bazı düzenlemeleri içermekte olup 51 maddeden oluşan bir torba kanun teklifidir.

Bu torba Kanun teklifinin içerisine konulan bazı maddelerle 25 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçilere belirli süreli sözleşmeler ile çalışmayı ve istihdam edilebilirliği arttıracağı iddia edilse de yeni yasa, işçileri sosyal güvenceden mahrum bırakacak niteliktedir. Aynı zamanda iş yerlerinde yaş ayrımcılığına dayalı iki kademeli bir istihdam sistemi kuracak ve güvensiz, güvencesiz, kayıt dışı çalışma devlet eli ile yasallaştırılacaktır.

Aynı zamanda bu torba kanun teklifiyle, “İşsizlik Sigortası Fonu”nun sermayeye aktarılmasına ilişkin düzenlemeler getirilmek istenmektedir.

İş güvenliğini ve işçi haklarını tehdit eden, geçici istihdamı teşvik eden, zorla meclisten geçirilmeye çalışılan torba kanun, tamamen işçinin ve emekçinin alın terini yok sayan düzenlemeler içermektedir.

Resmi işsiz sayısı, dünyadaki 108 ülkenin nüfusundan daha fazla olan Türkiye’de, gerçek alamda işsizliği ortadan kaldıracak tedbirler ve düzenlemeler yapmak gerekirken bu kanun teklifi ile işçilerimizin kıdem tazminatı dahil kazanılmış hakları tamamen ortadan kaldırılmak istenmektedir.

DİSK, Türk-İş ve Hak-İş’ten oluşan işçi sendikaları konfederasyonları da yaptıkları basın açıklaması ile ortadan kaldırılmak istenen kıdem tazminatının, “işçi sendikalarının kırmızı çizgisi” olduğunu belirtmişlerdir.

Ayrıca “Pakette 25 yaş altına esnek çalışma getirilmektedir. Bu, kıdem tazminatı hakkının tırpanlanması demektir. Yine bu pakette emeklilik hakkının sınırlandırılması, kayıt dışı istihdama göz yumulmasıdır.

Bu düzenleme meclisten geçerse, kısa çalışmaya geçen genç işçilerin maaşları düşecek, işten atılmaları kolaylaşacak, kıdem ve ihbar tazminat hakları yok olacaktır.

25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerimizin neredeyse tüm hakları devlet eliyle tamamen işverenlerin inisiyatifine bırakılacaktır.

Bu yüzden bu yasa teklifi bir an önce meclisten geri çekilmeli, çalışanlarımızın emeklerine göz dikilmemelidir.Daha Fazla Haber