KİRALIK İŞÇİLİK DÖNEMİ BAŞLADI
» - 13 Ekim 2016 20:19

Sendikaların “kölelik” dediği ve ‘kiralık işçiliğin önünü açan Özel İstihdam Büroları’nın kurulmasına ilişkin kanun mayıs ayında yasalaşmıştı. Kiralık işçi çalıştırma koşulları ile ilgili yönetmelik Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı, kiralık işçilik resmen başladı…

 Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre özel istihdam bürolarının kurulması, faaliyetleri ile incelenmesine, kontrolüne, denetim ve teftişine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ve Sendikaların ‘Kölelik Büroları’ Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı… Peki Neler Getiriyor?

İşçi sendikalarının “kölelik büroları” olarak nitelendirdiği “Özel İstihdam Büroları”nın kurulmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi ve yasalaştı…

Yönetmelik neler içeriyor?

Özel istihdam büroları iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapacak, iş gücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri yürütecek ve mesleki eğitim düzenleyecek.

Kiralık işçi çalıştırma koşulları ile ilgili yönetmeliğe göre, doğum sonrası yarı zamanlı çalışmada, mevsimlik tarım işlerinde, ev hizmetlerinde, günlük işlerden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işler, iş sağlığı ve güvenliği açısından acil olan işler, işletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin öngörülümeyen şekilde artması durumunda ve dönemsellik arz eden iş artışlarında “kiralık işçi” çalıştırılabilecek.

Bu bürolar, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için aracılık yapamayacak.

Kiralık işçi çalıştırma süresi de en fazla 8 ay olacak,Geçici işçi çalıştıran işveren, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için 6 ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramayacak.

Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar süre içerisinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilecek. Bu süre 3 ayı geçemeyecek.

Geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, işyerindeki işçi sayısının dörtte birini geçemeyecek. Ancak, 10 ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde bu sayı beşe kadar çıkabilecek.

İşveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini sonraki 6 ayda geçici işçi olarak çalıştıramayacak. Kiralık işçiler çalıştıkları dönemlerde, işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesince yararlandırılacak.

Geçici işçi çalıştıran işveren, işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini çalıştığı süre boyunca her ay kontrol etmekle yükümlü olacak. Özel istihdam bürosu geçici işçilerin ücretinin ödendiğini gösteren belgeleri aylık olarak, geçici işçi çalıştıran işverene ibraz etmekle yükümlü olacak.Yasa işçileri işçi simsarlarına mahkum edecek, kıdem tazminatını fiili olarak yok edecek.

Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Başkanı Kani Beko, özel istihdam bürolarına verilen yetki ile işçilerin işçi simsarlarına mahkum edildiğini belirtti.

Beko,  kıdem tazminatını fiili olarak yok edecek olan bu yeni çalışma düzeninin ihbar tazminatını da ortadan kaldıracağını söyleyerek, “1-9 arası işçi çalıştıran iş yerlerinde 5 işçiye kadar, 10’un üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde yüzde 25 oranında kiralık işçi çalıştırılabilecektir. Böylece kayıtlı istihdamın neredeyse yarısı bu kölelik büroları aracılığı ile güvencesiz çalıştırılacak” dedi.

Çarklar işverenden yana’

Yönetmeliğin ‘geçici iş ilişkisi kurulmayacak halleri’ belirleyen yedinci maddesindeki ‘geçici işçi çalıştıran işverenin, grev ve lokavtta geçici iş ilişkisiyle işçi çalıştıramayacağı’ düzenlemesini de değerlendiren Beko, “İşçiler, en temel demokratik hak olan grevi kullanıyor. Ancak yasak olmasına rağmen grev halinde işveren taşeron işçileri devreye sokuyor. Yasalara rağmen çarklar işverenden yana dönüyor” dedi.

İşverenler kârlarını katlayacak’

 

Gazeteci ve sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, yasa tasarı halindeyken Yeni Yüzyıl gazetesindeki köşesinde yazdığı yazısında, “İşverenler kârlarını katlayacaklar, işçiler de daha önce aldıkları ücretlerden daha az kazanıp daha çok çalışacaklar” demişti.

CHP Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı

Cumhuriyet Halk Partisi, işçilerin özel istihdam büroları aracılığıyla kiralanmasına olanak tanıyan yasal düzenlemelerin iptal edilmesi amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, kiralık işçiliği “21’inci yüzyılın kölelik yasası olarak gördüklerini” ifade etmişti.

CHP aracılığı ile yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne dava açtıklarını hatırlatan DİSK Başkanı Kani Beko, “İşçilerin işini, ekmeğini, geleceğini düşünüyorsak mutlaka orta çağ kölelik zihniyetinden farksız olan özel istihdam büroları yasasının Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi gerekir” diye konuştu.

CNN Türk, AA, Sözcü, Yeni Yüzyıl ve DHA,onedio

Kırıkkale24

KİRALIK İŞÇİLİK DÖNEMİ BAŞLADI

KİRALIK İŞÇİLİK DÖNEMİ BAŞLADI
Haber Tarihi: 13 Ekim 2016 20:19
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/kiralik-iscilik-donemi-basladi/

Sendikaların “kölelik” dediği ve ‘kiralık işçiliğin önünü açan Özel İstihdam Büroları’nın kurulmasına ilişkin kanun mayıs ayında yasalaşmıştı. Kiralık işçi çalıştırma koşulları ile ilgili yönetmelik Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı, kiralık işçilik resmen başladı…

 Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre özel istihdam bürolarının kurulması, faaliyetleri ile incelenmesine, kontrolüne, denetim ve teftişine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ve Sendikaların ‘Kölelik Büroları’ Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı… Peki Neler Getiriyor?

İşçi sendikalarının “kölelik büroları” olarak nitelendirdiği “Özel İstihdam Büroları”nın kurulmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi ve yasalaştı…

Yönetmelik neler içeriyor?

Özel istihdam büroları iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapacak, iş gücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri yürütecek ve mesleki eğitim düzenleyecek.

Kiralık işçi çalıştırma koşulları ile ilgili yönetmeliğe göre, doğum sonrası yarı zamanlı çalışmada, mevsimlik tarım işlerinde, ev hizmetlerinde, günlük işlerden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işler, iş sağlığı ve güvenliği açısından acil olan işler, işletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin öngörülümeyen şekilde artması durumunda ve dönemsellik arz eden iş artışlarında “kiralık işçi” çalıştırılabilecek.

Bu bürolar, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için aracılık yapamayacak.

Kiralık işçi çalıştırma süresi de en fazla 8 ay olacak,Geçici işçi çalıştıran işveren, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için 6 ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramayacak.

Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar süre içerisinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilecek. Bu süre 3 ayı geçemeyecek.

Geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, işyerindeki işçi sayısının dörtte birini geçemeyecek. Ancak, 10 ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde bu sayı beşe kadar çıkabilecek.

İşveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini sonraki 6 ayda geçici işçi olarak çalıştıramayacak. Kiralık işçiler çalıştıkları dönemlerde, işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesince yararlandırılacak.

Geçici işçi çalıştıran işveren, işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini çalıştığı süre boyunca her ay kontrol etmekle yükümlü olacak. Özel istihdam bürosu geçici işçilerin ücretinin ödendiğini gösteren belgeleri aylık olarak, geçici işçi çalıştıran işverene ibraz etmekle yükümlü olacak.Yasa işçileri işçi simsarlarına mahkum edecek, kıdem tazminatını fiili olarak yok edecek.

Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Başkanı Kani Beko, özel istihdam bürolarına verilen yetki ile işçilerin işçi simsarlarına mahkum edildiğini belirtti.

Beko,  kıdem tazminatını fiili olarak yok edecek olan bu yeni çalışma düzeninin ihbar tazminatını da ortadan kaldıracağını söyleyerek, “1-9 arası işçi çalıştıran iş yerlerinde 5 işçiye kadar, 10’un üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde yüzde 25 oranında kiralık işçi çalıştırılabilecektir. Böylece kayıtlı istihdamın neredeyse yarısı bu kölelik büroları aracılığı ile güvencesiz çalıştırılacak” dedi.

Çarklar işverenden yana’

Yönetmeliğin ‘geçici iş ilişkisi kurulmayacak halleri’ belirleyen yedinci maddesindeki ‘geçici işçi çalıştıran işverenin, grev ve lokavtta geçici iş ilişkisiyle işçi çalıştıramayacağı’ düzenlemesini de değerlendiren Beko, “İşçiler, en temel demokratik hak olan grevi kullanıyor. Ancak yasak olmasına rağmen grev halinde işveren taşeron işçileri devreye sokuyor. Yasalara rağmen çarklar işverenden yana dönüyor” dedi.

İşverenler kârlarını katlayacak’

 

Gazeteci ve sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, yasa tasarı halindeyken Yeni Yüzyıl gazetesindeki köşesinde yazdığı yazısında, “İşverenler kârlarını katlayacaklar, işçiler de daha önce aldıkları ücretlerden daha az kazanıp daha çok çalışacaklar” demişti.

CHP Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı

Cumhuriyet Halk Partisi, işçilerin özel istihdam büroları aracılığıyla kiralanmasına olanak tanıyan yasal düzenlemelerin iptal edilmesi amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, kiralık işçiliği “21’inci yüzyılın kölelik yasası olarak gördüklerini” ifade etmişti.

CHP aracılığı ile yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne dava açtıklarını hatırlatan DİSK Başkanı Kani Beko, “İşçilerin işini, ekmeğini, geleceğini düşünüyorsak mutlaka orta çağ kölelik zihniyetinden farksız olan özel istihdam büroları yasasının Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi gerekir” diye konuştu.

CNN Türk, AA, Sözcü, Yeni Yüzyıl ve DHA,onedio

Daha Fazla Haber