Kırıkkale24
Kırıkkale Üniversitesi Personel Alıyor
» - 3 Aralık 2020 16:55
Kırıkkale24

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen Sözleşmeli Personel
Pozisyonlarına sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

SIRA NO İLAN KODU UNVAN POZİSYON SAYISI ARANAN NİTELİKLER
1 Hemşire 50 Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
2 Hemşire 2 -Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
3 Hemşire 2 -Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
-Yoğun Bakım Sertifikasına sahip olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
4 Hemşire 4 -Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
5 Hemşire 12 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
6 Ebe 3 -Yükseköğretim kurumlarının Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, doğumhanede en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
7 Eczacı 3 Yükseköğretim kurumlarının Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
8 Diyetisyen 2 Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.
9 Diyetisyen 1 -Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, Sağlık Kuruluşlarının Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bölümünde 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
10 Biolog 2 -Yükseköğretim kurumlarının Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, Mikrobiyoloji Laboratuvarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
11 Röntgen
Teknisyeni 10 Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölüm/programı ön lisans mezunu olmak.
12 Laborant 8 -Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Biyokimya
Laboratuvarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
13 Sağlık
Teknikeri 5 Yükseköğretim kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği bölümü/programı ön isans mezunu olmak.
14 Sağlık Teknikeri 1 -Yükseköğretim kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.
– Belgelendirmek kaydıyla, 2. veya 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında alanı ile ilgili en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
15 Sağlık
Teknikeri 2 Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.
16 Diğer Sağlık Personeli 7 Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.
17 Fizyoterapist 4 Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak.
18 Psikolog 3 Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak.
19 Diğer Sağlık
Personeli 1 Yükseköğretim kurumlarının Protez ve Ortez bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.

BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak,
2- Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,
3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
5- Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) Grubu KPSS P3 puanı,
Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı,
Ortaöğretim Mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.
6- Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak,
7- Eczacı pozisyonuna başvuru için KPSS şartı aranmayıp, başvuracak adayların mezuniyet
notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
8- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”

Kırıkkale24

Kırıkkale Üniversitesi Personel Alıyor

Kırıkkale Üniversitesi Personel Alıyor
Haber Tarihi: 3 Aralık 2020 16:55
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/kirikkale-universitesi-personel-aliyor/

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen Sözleşmeli Personel
Pozisyonlarına sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

SIRA NO İLAN KODU UNVAN POZİSYON SAYISI ARANAN NİTELİKLER
1 Hemşire 50 Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
2 Hemşire 2 -Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
3 Hemşire 2 -Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
-Yoğun Bakım Sertifikasına sahip olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
4 Hemşire 4 -Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
5 Hemşire 12 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
6 Ebe 3 -Yükseköğretim kurumlarının Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, doğumhanede en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
7 Eczacı 3 Yükseköğretim kurumlarının Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
8 Diyetisyen 2 Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.
9 Diyetisyen 1 -Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, Sağlık Kuruluşlarının Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bölümünde 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
10 Biolog 2 -Yükseköğretim kurumlarının Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, Mikrobiyoloji Laboratuvarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
11 Röntgen
Teknisyeni 10 Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölüm/programı ön lisans mezunu olmak.
12 Laborant 8 -Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Biyokimya
Laboratuvarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
13 Sağlık
Teknikeri 5 Yükseköğretim kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği bölümü/programı ön isans mezunu olmak.
14 Sağlık Teknikeri 1 -Yükseköğretim kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.
– Belgelendirmek kaydıyla, 2. veya 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında alanı ile ilgili en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
15 Sağlık
Teknikeri 2 Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.
16 Diğer Sağlık Personeli 7 Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.
17 Fizyoterapist 4 Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak.
18 Psikolog 3 Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak.
19 Diğer Sağlık
Personeli 1 Yükseköğretim kurumlarının Protez ve Ortez bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.

BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak,
2- Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,
3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
5- Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) Grubu KPSS P3 puanı,
Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı,
Ortaöğretim Mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.
6- Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak,
7- Eczacı pozisyonuna başvuru için KPSS şartı aranmayıp, başvuracak adayların mezuniyet
notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
8- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”Daha Fazla Haber