Kırıkkale24
MHP’li Halil Öztürk TBMM’de Avukatların Sesi Oldu
» - 2 Haziran 2022 18:54
Kırıkkale24

MHP’li Halil Öztürk TBMM’de Avukatların Sesi Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen “Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” üzerine MHP Grubu adına söz alarak, stajyer avukatların, avukatların, kamu avukatlarının ve infaz koruma memurlarının beklentilerini dile getirerek, çözüm önerilerini sıraladı.

Kırıkkale İçin TBMM’de MHP’li Öztürk’ten Yeni Öneriler
Kırıkkale Milletvekili olarak konuşmasında Kırıkkale için yeni önerilerini de ifade edeceğini belirten MHP’li Öztürk; “Kırıkkale merkezdeki esnafımızın işlerinin artması için şehir dışında kalan üniversitenin, şehir merkezi ile entegrasyonunu güçlendirecek master planları üzerinde çalışma başlatılabilirse, öğrenci sirkülasyonu nedeniyle esnafımızın işleri aratacaktır. Yine dünyada artan akaryakıt ve döviz fiyatları nedeniyle, ülkemizde yaşanan fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden Kırıkkaleli kamyoncu, otobüsçü, minibüsçü, taksici esnafımızı korumak amacıyla farklı sübvansiyon uygulamaları hayata geçirilebilmelidir. Diğer taraftan hasat zamanı yaklaşan Kırıkkaleli çiftçilerimize de, ‘hasat desteği’ adı altında ilave destekler ve mazot, gübre için ek ödemeler sağlanabilirse, köylerimizde yaz döneminde düğünlerimiz daha rahat yapılabilecektir. Tam bu noktada Kırıkkale’mizde yeni evlenecek gençlerimize de düğün ve yeni ev kurmalarına yardımcı olacak, başta TOKİ ve Ziraat Bankası’nın yer alacağı yeni evleneceklere destek grupları oluşturulabilmelidir. Yine özellikle Ankara’da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarımızın; fuar, sergi, yarışma ve bunun gibi etkinliklerini Kırıkkale’mizde düzenlemeleri, şehrimizin ticaretine olumlu katkı yapacaktır.” diyerek, Kırıkkale’nin Orta Anadolu’nun parlayan yıldızı olması için çabalarının süreceğini vurguladı.

Avukatlık Önemli Bir Meslektir
TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada avukatlık mesleğinin önemine değinen Öztürk şunları kaydetti: “57’nci Hükümet döneminde hayata geçirilen 4667 Sayılı kanun ile avukat; “yargının kurucu unsuru” olarak tanımlanmıştır. Bu yasal tanım ile avukatların üç temel erk’ten biri olan yargı erkini kullanan, bu erki paylaşan görevliler olduğu da kabul edilmiştir. Dünyada bir avukat kadar sorumlu, saygın ve onurlu ve de aynı zamanda karmaşık olan çok fazla uzmanlık yoktur. Diğer taraftan Avukatlık; yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmanın serbestçe temsili ile nitelendirilmektedir.” dedi.
Avukatlara Yeni Haklar Verilebilmeli
Kendisi de bir avukat olan milletvekili Halil Öztürk Genel Kurul’da kanun teklifiinin tümü üzerine yaptığı konuşmada; “Bugüne kadar avukatlarımız için Milliyetçi Hareket Partisi’nin de büyük destek verdiği; yeşil pasaport hakkı, adli yardım ve adli müzaheret hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV indirimi ve bazı yeni düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Ancak günümüzde her meslekte olduğu gibi, ‘avukatlık’ mesleğinin icrasında da birtakım ihtiyaçlar bulunmaktadır. Bu kapsamda; mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımıza düşük faizli kredi imkânı sağlanması, Avukatların serbest meslek üzerinden değil de, hâkim ve savcılarımız gibi özlük şartlarıyla emekli olabilmeleri düzenlenmeli, avukatların da yer alabileceği noter yardımcılığı müessesesi hayata geçirilmesi, CMK ücret tarifelerinin yeniden ele alınarak günümüz gerçeklerine ve şartlarına uygun hale getirilmesi, avukatların reklam yapma yasağı ile ilgili engeller hakkaniyetli bir düzenlemeye kavuşturulması avukatlık bürolarının şirketleşebilmesi ile ilgili yasal ihtiyaçlar hayata geçirilmesi gibi taleplerinin karşılanması için gerekli desteği vereceğiz” diyerek, konunun önemini vurguladı.

Kamu Avukatlarının Talepleri Çözüme Kavuşacaktır
Av. Halil Öztürk TBMM’deki konuşmasında kamu avukatlarına da değinerek; “Sayıları 5000’ne yaklaşan kamu avukatları; kamu idarelerinin iş ve eylemlerinin hukuka uygun olması için ter dökmekte, Cumhuriyet Savcıları Gibi Kamu Gücünü Temsil Etmekte ve kamunun taraf olduğu tüm davalarda devleti savunup, kamu yararını korumak için çalışmaktadırlar. Bu bakımdan; Kamu avukatlığının kariyer meslek olarak mevzuatta yer alması, 2 000 makam tazminatı, 4800 ek gösterge hakkı verilmesi gibi özlük hakları ile ilgili beklentilerinin kısa zamanda çözüm bulacağına inanıyorum.” dedi.
Stajyer Avukatların Beklentileri
Çok sayıda stajyer avukatın kendisine ulaştığını ve beklentilerini ilettiklerini konuşmasında dile getiren MHP’li Öztürk; “Hukuk fakültelerinden mezuniyet sonrası avukatlık mesleğini yapmak isteyenlerin yürürlükteki yasalara göre; 6 ay adliye stajı, 6 ay da avukatlık bürosunda staj yapmaları gerekmektedir. Stajyer avukatlarımızın, avukatlık mesleğine güçlü ve hazır bir şekilde başlayabilmeleri için mevcut avukatlık staj sisteminde edinilen teorik ve pratik bilgileri ileri safhaya taşıyabilecek yeni düzenlemeleri bu kapsamda değerlendirilmeli ve hayata geçirilmelidir. Yani staj süresince stajyer avukatlara 5510 sayılı Kanun kapsamında sigorta yapılması, Adliyelerde staj görenlere, eğitici ve bilgilendirici eğitimler düzenlenmesi, Baroların, stajyer avukat sayısındaki artışa paralel olarak artan sorunlarla ilgili olarak yetersiz kalması, Staj eğitim merkezi olan barolarda, stajyer avukata genel hukuk derslerinin yanısıra mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin derslerin de verilmesi ihtiyacı, zaten yetersiz ekonomik şartlara sahip stajyer avukatlardan, baroların ruhsatlar için yüksek ücretler talep etmesi, ardından baroya kayıt yaptırır yaptırmaz, giriş keseneği şeklinde baro aidatı ödemeye mecbur bırakılmalarının önüne geçilmesi gibi beklentiler karşılanmalıdır.” diyerek, tüm ilgili tarafların üzerine düşeni yerine getirmesini istedi.

İnfaz Koruma Memurlarının Özlük Hakları İyileştirilmeli
MHP’li Öztürk infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için her türlü imkânın kullanılmasını istediği konuşmasında; “İnfaz koruma memurlarımızın hiç olmazsa bu yıl içinde hayata geçirilmesi beklentisinde bulundukları diğer taleplerini de buradan dile getirmek istiyorum: İnfaz koruma memurlarımızın ‘emniyet hizmetleri’ sınıfına geçirilmesi, 3600 ek gösterge hakkından faydalandırılması, sözleşmeli infaz koruma memurlarımızın kadroya geçirilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda “Adalet Hizmet Sınıfı” oluşturulması, adliyelerde çalışan personelin görevlerinden dolayı işledikleri suçlar nedeniyle 4483 sayılı kanuna tabi olması gibi ihtiyaçların ve genel beklentilerin bu yıl içinde çözülmesi önceliğimiz olmalıdır” dedi.

Kırıkkale24

MHP’li Halil Öztürk TBMM’de Avukatların Sesi Oldu

MHP’li Halil Öztürk TBMM’de Avukatların Sesi Oldu
Haber Tarihi: 2 Haziran 2022 18:54
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/mhpli-halil-ozturk-tbmmde-avukatlarin-sesi-oldu/

MHP’li Halil Öztürk TBMM’de Avukatların Sesi Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen “Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” üzerine MHP Grubu adına söz alarak, stajyer avukatların, avukatların, kamu avukatlarının ve infaz koruma memurlarının beklentilerini dile getirerek, çözüm önerilerini sıraladı.

Kırıkkale İçin TBMM’de MHP’li Öztürk’ten Yeni Öneriler
Kırıkkale Milletvekili olarak konuşmasında Kırıkkale için yeni önerilerini de ifade edeceğini belirten MHP’li Öztürk; “Kırıkkale merkezdeki esnafımızın işlerinin artması için şehir dışında kalan üniversitenin, şehir merkezi ile entegrasyonunu güçlendirecek master planları üzerinde çalışma başlatılabilirse, öğrenci sirkülasyonu nedeniyle esnafımızın işleri aratacaktır. Yine dünyada artan akaryakıt ve döviz fiyatları nedeniyle, ülkemizde yaşanan fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden Kırıkkaleli kamyoncu, otobüsçü, minibüsçü, taksici esnafımızı korumak amacıyla farklı sübvansiyon uygulamaları hayata geçirilebilmelidir. Diğer taraftan hasat zamanı yaklaşan Kırıkkaleli çiftçilerimize de, ‘hasat desteği’ adı altında ilave destekler ve mazot, gübre için ek ödemeler sağlanabilirse, köylerimizde yaz döneminde düğünlerimiz daha rahat yapılabilecektir. Tam bu noktada Kırıkkale’mizde yeni evlenecek gençlerimize de düğün ve yeni ev kurmalarına yardımcı olacak, başta TOKİ ve Ziraat Bankası’nın yer alacağı yeni evleneceklere destek grupları oluşturulabilmelidir. Yine özellikle Ankara’da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarımızın; fuar, sergi, yarışma ve bunun gibi etkinliklerini Kırıkkale’mizde düzenlemeleri, şehrimizin ticaretine olumlu katkı yapacaktır.” diyerek, Kırıkkale’nin Orta Anadolu’nun parlayan yıldızı olması için çabalarının süreceğini vurguladı.

Avukatlık Önemli Bir Meslektir
TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada avukatlık mesleğinin önemine değinen Öztürk şunları kaydetti: “57’nci Hükümet döneminde hayata geçirilen 4667 Sayılı kanun ile avukat; “yargının kurucu unsuru” olarak tanımlanmıştır. Bu yasal tanım ile avukatların üç temel erk’ten biri olan yargı erkini kullanan, bu erki paylaşan görevliler olduğu da kabul edilmiştir. Dünyada bir avukat kadar sorumlu, saygın ve onurlu ve de aynı zamanda karmaşık olan çok fazla uzmanlık yoktur. Diğer taraftan Avukatlık; yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmanın serbestçe temsili ile nitelendirilmektedir.” dedi.
Avukatlara Yeni Haklar Verilebilmeli
Kendisi de bir avukat olan milletvekili Halil Öztürk Genel Kurul’da kanun teklifiinin tümü üzerine yaptığı konuşmada; “Bugüne kadar avukatlarımız için Milliyetçi Hareket Partisi’nin de büyük destek verdiği; yeşil pasaport hakkı, adli yardım ve adli müzaheret hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV indirimi ve bazı yeni düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Ancak günümüzde her meslekte olduğu gibi, ‘avukatlık’ mesleğinin icrasında da birtakım ihtiyaçlar bulunmaktadır. Bu kapsamda; mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımıza düşük faizli kredi imkânı sağlanması, Avukatların serbest meslek üzerinden değil de, hâkim ve savcılarımız gibi özlük şartlarıyla emekli olabilmeleri düzenlenmeli, avukatların da yer alabileceği noter yardımcılığı müessesesi hayata geçirilmesi, CMK ücret tarifelerinin yeniden ele alınarak günümüz gerçeklerine ve şartlarına uygun hale getirilmesi, avukatların reklam yapma yasağı ile ilgili engeller hakkaniyetli bir düzenlemeye kavuşturulması avukatlık bürolarının şirketleşebilmesi ile ilgili yasal ihtiyaçlar hayata geçirilmesi gibi taleplerinin karşılanması için gerekli desteği vereceğiz” diyerek, konunun önemini vurguladı.

Kamu Avukatlarının Talepleri Çözüme Kavuşacaktır
Av. Halil Öztürk TBMM’deki konuşmasında kamu avukatlarına da değinerek; “Sayıları 5000’ne yaklaşan kamu avukatları; kamu idarelerinin iş ve eylemlerinin hukuka uygun olması için ter dökmekte, Cumhuriyet Savcıları Gibi Kamu Gücünü Temsil Etmekte ve kamunun taraf olduğu tüm davalarda devleti savunup, kamu yararını korumak için çalışmaktadırlar. Bu bakımdan; Kamu avukatlığının kariyer meslek olarak mevzuatta yer alması, 2 000 makam tazminatı, 4800 ek gösterge hakkı verilmesi gibi özlük hakları ile ilgili beklentilerinin kısa zamanda çözüm bulacağına inanıyorum.” dedi.
Stajyer Avukatların Beklentileri
Çok sayıda stajyer avukatın kendisine ulaştığını ve beklentilerini ilettiklerini konuşmasında dile getiren MHP’li Öztürk; “Hukuk fakültelerinden mezuniyet sonrası avukatlık mesleğini yapmak isteyenlerin yürürlükteki yasalara göre; 6 ay adliye stajı, 6 ay da avukatlık bürosunda staj yapmaları gerekmektedir. Stajyer avukatlarımızın, avukatlık mesleğine güçlü ve hazır bir şekilde başlayabilmeleri için mevcut avukatlık staj sisteminde edinilen teorik ve pratik bilgileri ileri safhaya taşıyabilecek yeni düzenlemeleri bu kapsamda değerlendirilmeli ve hayata geçirilmelidir. Yani staj süresince stajyer avukatlara 5510 sayılı Kanun kapsamında sigorta yapılması, Adliyelerde staj görenlere, eğitici ve bilgilendirici eğitimler düzenlenmesi, Baroların, stajyer avukat sayısındaki artışa paralel olarak artan sorunlarla ilgili olarak yetersiz kalması, Staj eğitim merkezi olan barolarda, stajyer avukata genel hukuk derslerinin yanısıra mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin derslerin de verilmesi ihtiyacı, zaten yetersiz ekonomik şartlara sahip stajyer avukatlardan, baroların ruhsatlar için yüksek ücretler talep etmesi, ardından baroya kayıt yaptırır yaptırmaz, giriş keseneği şeklinde baro aidatı ödemeye mecbur bırakılmalarının önüne geçilmesi gibi beklentiler karşılanmalıdır.” diyerek, tüm ilgili tarafların üzerine düşeni yerine getirmesini istedi.

İnfaz Koruma Memurlarının Özlük Hakları İyileştirilmeli
MHP’li Öztürk infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için her türlü imkânın kullanılmasını istediği konuşmasında; “İnfaz koruma memurlarımızın hiç olmazsa bu yıl içinde hayata geçirilmesi beklentisinde bulundukları diğer taleplerini de buradan dile getirmek istiyorum: İnfaz koruma memurlarımızın ‘emniyet hizmetleri’ sınıfına geçirilmesi, 3600 ek gösterge hakkından faydalandırılması, sözleşmeli infaz koruma memurlarımızın kadroya geçirilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda “Adalet Hizmet Sınıfı” oluşturulması, adliyelerde çalışan personelin görevlerinden dolayı işledikleri suçlar nedeniyle 4483 sayılı kanuna tabi olması gibi ihtiyaçların ve genel beklentilerin bu yıl içinde çözülmesi önceliğimiz olmalıdır” dedi.Daha Fazla Haber