Kırıkkale24
MKE A.Ş. Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
» - 27 Ağustos 2021 17:31
Kırıkkale24

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ile Türk Metal Sendikası arasında bir süredir görüşmeleri devam eden toplu iş sözleşmesi imzalandı

Türk Metal Sendikası tarafından yapılan açıklamada toplu iş sözleşmesinin detayları belli oldu.

Yapılan açıklama şöyle; Bilindiği gibi Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam kararlaştırılmıştı. Çerçeve protokolünde ayrıca her kıdem yılı için 7 TL olmak üzere aylık ücretlerde bir artış sağlanmıştı. Birleştirilmiş Sosyal yardımlar ise 425 TL’den 500 TL’ye yükseltilmiştir.

Kamu Çerçeve protokolü çerçevesinde Hükümet ve Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile yürütülen müzakereler sonucu MKE işçilerinin diğer kazanımları aşağıdaki şekildedir.
Yukarıda belirtilen ücret zamları uygulandıktan sonra MKE AŞ işçilerinin saat ücretlerine 0,30 TL zam yapılmıştır.
MKEK işçilerinin cezalı Pazar olarak adlandırdıkları hafta tatiline denk gelmeyen Pazar günlerde çalışmalarda, 12 pazardan sonrakilerin zamlı ödenmesini düzenleyen madde değiştirilerek, 8. Pazardan itibaren %100 zamlı ücret ödenmesi sağlanmıştır.
Önceki dönem %75 zamlı ödenen fazla mesai ücretlerinin %80 zamlı ödenmesi kararlaştırılmıştır.
Mevcut prim yönergesine göre tehlike priminden yararlanamayan kumlama, kaplama, fosfatlama, kurşun dökümü, suhane bölümü, sıvı çelik ve yüksek gerilim işlerinde çalışan üyelerimize fiilen çalıştıkları gün başına saatlik ücretlerinin %7,5’i oranında prim ödenmesi kararlaştırılmıştır.
İşten ayrılacak veya emekli olacak MKE A.Ş işçilerinin kıdem tazminatlarının 40 gün üzerinden hesaplanmasına karar verilmiştir.
Kamu çerçeve protokolünde sağlanan kazanımların yanında, Sendikamızın TÜHİS ve MKE A.Ş. işverenliği ile yürüttüğü müzakereler sayesinde başka önemli kazanımlar da sağlanmıştır.
Özellikle doğum ve evlenme izinlerini düzenleyen maddeler değiştirilmiş ve uygulamada yaşanan mağduriyetler giderilmiş ve izin haklarının tamamının kullanılmasının önündeki engeller kaldırılmıştır.
Kamu çerçeve protokolü anlaşmasında da önemli katkıları olan Türk- İş Genel Sekreteri ve Genel Başkanımız Pevrul Kavlak’ın yoğun çabaları ve yönlendirmeleri ile yürüttüğü müzakereler sonucunda MKE AŞ işçilerinin kamu kesimi işçileri arasındaki ayrıcalıklı konumunun devamı sağlanmıştır.
MKEK’nin MKE AŞ’ye dönüştürülmesi sürecinin de aynı döneme denk gelmesi nedeniyle zorlu müzakerelerle sonuçlandırılabilen toplu iş sözleşmemizin üyelerimize, sendikamıza, MKE AŞ’ye ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

Kırıkkale24

MKE A.Ş. Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

MKE A.Ş. Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2021 17:31
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/mke-a-s-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi/

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ile Türk Metal Sendikası arasında bir süredir görüşmeleri devam eden toplu iş sözleşmesi imzalandı

Türk Metal Sendikası tarafından yapılan açıklamada toplu iş sözleşmesinin detayları belli oldu.

Yapılan açıklama şöyle; Bilindiği gibi Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam kararlaştırılmıştı. Çerçeve protokolünde ayrıca her kıdem yılı için 7 TL olmak üzere aylık ücretlerde bir artış sağlanmıştı. Birleştirilmiş Sosyal yardımlar ise 425 TL’den 500 TL’ye yükseltilmiştir.

Kamu Çerçeve protokolü çerçevesinde Hükümet ve Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile yürütülen müzakereler sonucu MKE işçilerinin diğer kazanımları aşağıdaki şekildedir.
Yukarıda belirtilen ücret zamları uygulandıktan sonra MKE AŞ işçilerinin saat ücretlerine 0,30 TL zam yapılmıştır.
MKEK işçilerinin cezalı Pazar olarak adlandırdıkları hafta tatiline denk gelmeyen Pazar günlerde çalışmalarda, 12 pazardan sonrakilerin zamlı ödenmesini düzenleyen madde değiştirilerek, 8. Pazardan itibaren %100 zamlı ücret ödenmesi sağlanmıştır.
Önceki dönem %75 zamlı ödenen fazla mesai ücretlerinin %80 zamlı ödenmesi kararlaştırılmıştır.
Mevcut prim yönergesine göre tehlike priminden yararlanamayan kumlama, kaplama, fosfatlama, kurşun dökümü, suhane bölümü, sıvı çelik ve yüksek gerilim işlerinde çalışan üyelerimize fiilen çalıştıkları gün başına saatlik ücretlerinin %7,5’i oranında prim ödenmesi kararlaştırılmıştır.
İşten ayrılacak veya emekli olacak MKE A.Ş işçilerinin kıdem tazminatlarının 40 gün üzerinden hesaplanmasına karar verilmiştir.
Kamu çerçeve protokolünde sağlanan kazanımların yanında, Sendikamızın TÜHİS ve MKE A.Ş. işverenliği ile yürüttüğü müzakereler sayesinde başka önemli kazanımlar da sağlanmıştır.
Özellikle doğum ve evlenme izinlerini düzenleyen maddeler değiştirilmiş ve uygulamada yaşanan mağduriyetler giderilmiş ve izin haklarının tamamının kullanılmasının önündeki engeller kaldırılmıştır.
Kamu çerçeve protokolü anlaşmasında da önemli katkıları olan Türk- İş Genel Sekreteri ve Genel Başkanımız Pevrul Kavlak’ın yoğun çabaları ve yönlendirmeleri ile yürüttüğü müzakereler sonucunda MKE AŞ işçilerinin kamu kesimi işçileri arasındaki ayrıcalıklı konumunun devamı sağlanmıştır.
MKEK’nin MKE AŞ’ye dönüştürülmesi sürecinin de aynı döneme denk gelmesi nedeniyle zorlu müzakerelerle sonuçlandırılabilen toplu iş sözleşmemizin üyelerimize, sendikamıza, MKE AŞ’ye ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.Daha Fazla Haber