Kırıkkale24
Muhalefet Partilerinden Belediyeye Mezarlık Yeri Tepkisi
» - 15 Aralık 2021 18:44
Kırıkkale24

KIRIKKALE BELEDİYESİ’NE TEPKİ; KENT ORMANI MEZARLIK ALANI OLMAZ OLAMAZ

Kırıkkale Belediyesi tarafından yapımına başlanan yeni mezarlık alanı 7 partinin ortak basın açıklaması ile eleştirildi. Açıklamada Kent Ormanı’nın mezarlık alanı olarak planlanmasına yönelik ‘Kent ormanı mezarlık alanı olmaz’ ifadesi kullanıldı

MİMARLAR ODASININ FİKRİ ALINDI

CHP, DEVA, Gelecek Partisi, Genç Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi il başkanları tarafından ortak bir basın bildirisi yayınlandı. TMMOB Mimarlar Odası Kırıkkale Temsilciliği’nin desteği ve Kırıkkale’de faaliyet gösteren şehir planlamacılarımızın fikirleri alınarak yayınlanan bildiride Kırıkkale Belediyesi tarafından yapımına başlanan yeni mezarlık alanı eleştirildi. 7 partinin ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; Kırıkkale Belediye Başkanı tarafından yazılı ve görsel basından duyurularını yapmış olduğu ve “Kırıkkalemizin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak şeklinde tanımladığı yeni mezarlık alanı projesi” yer seçimi ile ilgili, kente dair doğru bir plan olmadığı yönünde endişelerimiz olmuştur. Bu endişelerimizin haklı olup olmadığını gerçekleştirmiş olduğumuz yerinde yaptığımız tespit ve keşif çalışmalarımızda bizzat görmüş bulunmaktayız. Şehrimizin ender değerlerinden biri olan ve halkımızın doğa ile buluşmak, ağaçlık alanlarda hafta sonu dinlenme ve birlikte tatil yapma keyfini sürdürdüklerini yakinen bildiğimiz ve tüm halkımızın kent ormanı olarak bildiği alanın Kırıkkale Belediyesi tarafından şimdi mezarlık alanı olarak planlanıyor olmasıdır. Bu tasarruf son derece yanlış ve kentin kentsel servis alanları ile uyumu açısından da son derece hatalıdır. Çünkü Kent Ormanı olarak söz konusu alanın yıllar önce kullanıma açılmasının sebebi; üzerindeki bitki varlığının orman vasfı kazanma yolunda kat ettiği merhalenin ciddi aşama kaydettiği bir alan olmasıdır. Yıllarca göreve gelen tüm yerel yöneticilerin en önemli işi, bu alanda gerçekten bir ormanlık alan oluşmasını sağlayacak olan planlamayı ve ağaçlandırma programını yapmış olmasıdır. Ancak geçtiğimiz haftalarda belediye başkanlığı tarafından yapılan kent ormanının mezarlık alanı olarak plan değişikliği açıklaması şaşırtıcı ve üzücüdür.’

ONLARCA AĞAÇ YOK EDİLİYOR

‘Kentimiz Karacalı mevkiinde bulunan kent ormanı yeni mezar projesi kamuoyu ile paylaşılmış ve yeni mezar projesinin yapılmak üzere seçilmiş alan hepimizi derinden üzmüştür. Orman vasfını koruması ve daha ileriye taşınması gereken bir alanda mezarlık olarak yapılan plan değişikliğinin sebebi anlaşılamamıştır. Etkin bir mezarlık alanının kullanım ve düzenlenmesinin planlanmasında mezarlık sahalarında bulunması gereken otopark, idari binalar, doktorluk, cami, gasil hane, dini personel için hizmet binaları ve çiçekçi, demirci, taşçı gibi kullanımlar için ayrılmış alanlar ile ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması açısından da yapılacak olan birden fazla giriş, ziyaretçi yolları vb. yapısal uygulamalar zorunludur ve bugün orman vasfını korumak adına büyük bir çaba içerisinde olduğumuz kent ormanı için saydığımız yapı yoğunlukları, ciddi bir bozulma ve telafisi mümkün olmayan zararlar getirecektir. Dolayısıyla, belediye başkanlığı tarafından yapılan söz konusu mezarlık projesi bir yandan da ciddi yapı işleri gerektireceğinden kent ormanı olarak bilinen alanın içerisine planlanan proje şehrimizin geleceği ve doğa tahribatı açısından ciddi sakıncalar içermektedir. Yerinde yapılan tespit çalışmalarında mezarlık yapım işlerinin başladığını ve daha başlangıçta bile ağaçlık alanlarımıza yapılan müdahalelerle onlarca ağacımızın yok edildiği görülmüştür.”

DOĞAYA ZARAR VERİLİYOR

-Alanın geçmiş tarihli uydu görüntüleri ve sahayı incelediğimizde, şu anda bile doğaya verilen zarar net bir şekilde gözler önündedir.

– Kent Ormanı’nın şehrimiz açısından potansiyeli dikkate alındığında, ilerleyen zamanlarda yürüyüş ve bisiklet alanı gibi şehrimizin sosyal alan ihtiyacını karşılayacak onlarca çalışmaların önü kapanacaktır.

– Kent Ormanı şu anda bile Doğal Gezinti Alanı konumundadır. Mezarlık ihtiyacımız vardır, ancak seçilen bölge tereddütsüz yanlıştır. Belediye yetkilileri söz konusu “yer seçimini” yaparken hangi kriterleri dikkate alarak Kent Ormanı’nın mezarlık alanına dönüştürülmesi kararını almıştır, hangi şehircilik ilke ve esasları doğrultusunda böylesi bir doğal alanın yapı yoğunluklu bir alana dönüştürülmesinde bir beis görmemiştir, açıklamalıdırlar.

Kamuoyu ile paylaşmak ve belediye başkanlığı tarafından açıklanması gereken konular bulunmaktadır.

Bunlar;

1- Yasalar; Yeni kurulacak mezarlık alanlarının mezarlık olarak kullanımının uygun olup olmadığına, su kaynaklarına, yerleşim yerine ve insanların iskanına mahsus meskenlere mesafesine, hâkim rüzgârın yönü, bölgenin coğrafi, jeolojik, meteorolojik şartları, arazi ve ulaşım imkanları gibi şartlar da göz önüne alınarak Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonu’nun hazırlayacağı rapora göre il veya ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca karar verilir. “ demektedir. Söz konusu yeni şehir mezarlığı alanı ile ilgili böylesi bir rapor ve onay süreçleri olmuş mudur?

2- Mezarlık alanları büyüklüğü önemlidir. Alan büyüklüğü, çok net bir formül olmamakla birlikte Sağlık Bakanlığının 2010 tarihli yönetmeliğine göre mezarlık olarak belirlenecek alanın asgari genişliği; “Mezarlık alanı = (o beldenin senelik en az ölüm miktarı x toprağın cesetleri tam olarak ayrıştırma müddeti (yıl) x 3.50 m²) + yollar için ayrılan alan + aile mezarlıkları için ayrılan alan + mezarlık içinde yapılacak tesisler için ayrılan alan” hesaplamasıyla bulunur. Böylesi bir hesap yapılmış mıdır?

3- Kent için gerekli mezarlık alanın büyüklüğü; kent nüfus artış hızı ve ölüm oranı ile birim mezar alanı genişliği dikkate alınarak saptanmalıdır. Buna göre, kentin 20-25 yıl sonraki nüfus projeksiyonu ve olasılıkları hesaplanmış mıdır? Belediye Başkanlığı bu hesaplar doğrultusunda bir planlama mı yapmıştır?

4- Belediye yetkililerinin yukarıda sayılan hesap-rapor-kentsel morfolojiye uyumluluğu vb. çalışmaları var ise ivedilikle kamuoyu ile paylaşılmalı ve yer seçimindeki kriterler tüm şeffaflığı ile tartışılmalıdır.

TARİHE SUÇ OLARAK İŞLENECEK

“Mezarlık alanları elbette ki bulunduğu kente bir taraftan da açık-yeşil alan oluşturması sebebiyle kentsel koridorlar olarak kent peyzajına katkıları çok önemlidir ve yadsınamaz. Ancak Kırıkkale şehrinde yaşanan mezarlık yer seçimi, zaten üzerindeki bitki varlığı ve topoğrafyası ile kentin en önemli açık-yeşil alan sistemi oluşturan kent ormanı’nın mezarlık alanı olarak kullanıma açılması ile oluşan doğal ve ekolojik tahribattır. İklim krizi ile mücadele kapsamında her noktada acil önlemler alması gereken ülkemizin, Kırıkkale ilimizin güzide Kent Ormanının mezarlık olması kabul edilemez. Oksijen deposu olan ormanlarımızın genişlemesi, herhangi bir plan, projeye kurban edilmemesi ve en önemlisi yutak alanlarımızın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı ve korunmalıdır. Karbondioksiti atmosferden yutarak depolayan doğal unsur ormanlarımızdır. Temiz bir hava ve kaliteli bir yaşam için ormanlarımıza özen göstermeliyiz. Bu ve benzeri durumlarda sağlıklı kararlar alınabilmesi için İhtisas komisyonlarının kurulması gerekmektedir. Mezarlık alanı yer seçimi yanlıştır. Kent Ormanı orman olarak kalmalı, mezarlık alanı ise bitki varlığı açısından daha bakir bir alanda tesis edilerek yeni bir yeşil alan sistemi olarak Kırıkkale’ye kazandırılmalıdır. Belediyenin asli görevi budur. Bir yeşil alan yok edilerek yeni bir alan kuramazsınız. Bu kente karşı işlenen bir suç olarak tarihe yazılır.”

 

Kırıkkale24

Muhalefet Partilerinden Belediyeye Mezarlık Yeri Tepkisi

Muhalefet Partilerinden Belediyeye Mezarlık Yeri Tepkisi
Haber Tarihi: 15 Aralık 2021 18:44
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/muhalefet-partilerinden-belediyeye-mezarlik-yeri-tepkisi/

KIRIKKALE BELEDİYESİ’NE TEPKİ; KENT ORMANI MEZARLIK ALANI OLMAZ OLAMAZ

Kırıkkale Belediyesi tarafından yapımına başlanan yeni mezarlık alanı 7 partinin ortak basın açıklaması ile eleştirildi. Açıklamada Kent Ormanı’nın mezarlık alanı olarak planlanmasına yönelik ‘Kent ormanı mezarlık alanı olmaz’ ifadesi kullanıldı

MİMARLAR ODASININ FİKRİ ALINDI

CHP, DEVA, Gelecek Partisi, Genç Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi il başkanları tarafından ortak bir basın bildirisi yayınlandı. TMMOB Mimarlar Odası Kırıkkale Temsilciliği’nin desteği ve Kırıkkale’de faaliyet gösteren şehir planlamacılarımızın fikirleri alınarak yayınlanan bildiride Kırıkkale Belediyesi tarafından yapımına başlanan yeni mezarlık alanı eleştirildi. 7 partinin ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; Kırıkkale Belediye Başkanı tarafından yazılı ve görsel basından duyurularını yapmış olduğu ve “Kırıkkalemizin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak şeklinde tanımladığı yeni mezarlık alanı projesi” yer seçimi ile ilgili, kente dair doğru bir plan olmadığı yönünde endişelerimiz olmuştur. Bu endişelerimizin haklı olup olmadığını gerçekleştirmiş olduğumuz yerinde yaptığımız tespit ve keşif çalışmalarımızda bizzat görmüş bulunmaktayız. Şehrimizin ender değerlerinden biri olan ve halkımızın doğa ile buluşmak, ağaçlık alanlarda hafta sonu dinlenme ve birlikte tatil yapma keyfini sürdürdüklerini yakinen bildiğimiz ve tüm halkımızın kent ormanı olarak bildiği alanın Kırıkkale Belediyesi tarafından şimdi mezarlık alanı olarak planlanıyor olmasıdır. Bu tasarruf son derece yanlış ve kentin kentsel servis alanları ile uyumu açısından da son derece hatalıdır. Çünkü Kent Ormanı olarak söz konusu alanın yıllar önce kullanıma açılmasının sebebi; üzerindeki bitki varlığının orman vasfı kazanma yolunda kat ettiği merhalenin ciddi aşama kaydettiği bir alan olmasıdır. Yıllarca göreve gelen tüm yerel yöneticilerin en önemli işi, bu alanda gerçekten bir ormanlık alan oluşmasını sağlayacak olan planlamayı ve ağaçlandırma programını yapmış olmasıdır. Ancak geçtiğimiz haftalarda belediye başkanlığı tarafından yapılan kent ormanının mezarlık alanı olarak plan değişikliği açıklaması şaşırtıcı ve üzücüdür.’

ONLARCA AĞAÇ YOK EDİLİYOR

‘Kentimiz Karacalı mevkiinde bulunan kent ormanı yeni mezar projesi kamuoyu ile paylaşılmış ve yeni mezar projesinin yapılmak üzere seçilmiş alan hepimizi derinden üzmüştür. Orman vasfını koruması ve daha ileriye taşınması gereken bir alanda mezarlık olarak yapılan plan değişikliğinin sebebi anlaşılamamıştır. Etkin bir mezarlık alanının kullanım ve düzenlenmesinin planlanmasında mezarlık sahalarında bulunması gereken otopark, idari binalar, doktorluk, cami, gasil hane, dini personel için hizmet binaları ve çiçekçi, demirci, taşçı gibi kullanımlar için ayrılmış alanlar ile ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması açısından da yapılacak olan birden fazla giriş, ziyaretçi yolları vb. yapısal uygulamalar zorunludur ve bugün orman vasfını korumak adına büyük bir çaba içerisinde olduğumuz kent ormanı için saydığımız yapı yoğunlukları, ciddi bir bozulma ve telafisi mümkün olmayan zararlar getirecektir. Dolayısıyla, belediye başkanlığı tarafından yapılan söz konusu mezarlık projesi bir yandan da ciddi yapı işleri gerektireceğinden kent ormanı olarak bilinen alanın içerisine planlanan proje şehrimizin geleceği ve doğa tahribatı açısından ciddi sakıncalar içermektedir. Yerinde yapılan tespit çalışmalarında mezarlık yapım işlerinin başladığını ve daha başlangıçta bile ağaçlık alanlarımıza yapılan müdahalelerle onlarca ağacımızın yok edildiği görülmüştür.”

DOĞAYA ZARAR VERİLİYOR

-Alanın geçmiş tarihli uydu görüntüleri ve sahayı incelediğimizde, şu anda bile doğaya verilen zarar net bir şekilde gözler önündedir.

– Kent Ormanı’nın şehrimiz açısından potansiyeli dikkate alındığında, ilerleyen zamanlarda yürüyüş ve bisiklet alanı gibi şehrimizin sosyal alan ihtiyacını karşılayacak onlarca çalışmaların önü kapanacaktır.

– Kent Ormanı şu anda bile Doğal Gezinti Alanı konumundadır. Mezarlık ihtiyacımız vardır, ancak seçilen bölge tereddütsüz yanlıştır. Belediye yetkilileri söz konusu “yer seçimini” yaparken hangi kriterleri dikkate alarak Kent Ormanı’nın mezarlık alanına dönüştürülmesi kararını almıştır, hangi şehircilik ilke ve esasları doğrultusunda böylesi bir doğal alanın yapı yoğunluklu bir alana dönüştürülmesinde bir beis görmemiştir, açıklamalıdırlar.

Kamuoyu ile paylaşmak ve belediye başkanlığı tarafından açıklanması gereken konular bulunmaktadır.

Bunlar;

1- Yasalar; Yeni kurulacak mezarlık alanlarının mezarlık olarak kullanımının uygun olup olmadığına, su kaynaklarına, yerleşim yerine ve insanların iskanına mahsus meskenlere mesafesine, hâkim rüzgârın yönü, bölgenin coğrafi, jeolojik, meteorolojik şartları, arazi ve ulaşım imkanları gibi şartlar da göz önüne alınarak Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonu’nun hazırlayacağı rapora göre il veya ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca karar verilir. “ demektedir. Söz konusu yeni şehir mezarlığı alanı ile ilgili böylesi bir rapor ve onay süreçleri olmuş mudur?

2- Mezarlık alanları büyüklüğü önemlidir. Alan büyüklüğü, çok net bir formül olmamakla birlikte Sağlık Bakanlığının 2010 tarihli yönetmeliğine göre mezarlık olarak belirlenecek alanın asgari genişliği; “Mezarlık alanı = (o beldenin senelik en az ölüm miktarı x toprağın cesetleri tam olarak ayrıştırma müddeti (yıl) x 3.50 m²) + yollar için ayrılan alan + aile mezarlıkları için ayrılan alan + mezarlık içinde yapılacak tesisler için ayrılan alan” hesaplamasıyla bulunur. Böylesi bir hesap yapılmış mıdır?

3- Kent için gerekli mezarlık alanın büyüklüğü; kent nüfus artış hızı ve ölüm oranı ile birim mezar alanı genişliği dikkate alınarak saptanmalıdır. Buna göre, kentin 20-25 yıl sonraki nüfus projeksiyonu ve olasılıkları hesaplanmış mıdır? Belediye Başkanlığı bu hesaplar doğrultusunda bir planlama mı yapmıştır?

4- Belediye yetkililerinin yukarıda sayılan hesap-rapor-kentsel morfolojiye uyumluluğu vb. çalışmaları var ise ivedilikle kamuoyu ile paylaşılmalı ve yer seçimindeki kriterler tüm şeffaflığı ile tartışılmalıdır.

TARİHE SUÇ OLARAK İŞLENECEK

“Mezarlık alanları elbette ki bulunduğu kente bir taraftan da açık-yeşil alan oluşturması sebebiyle kentsel koridorlar olarak kent peyzajına katkıları çok önemlidir ve yadsınamaz. Ancak Kırıkkale şehrinde yaşanan mezarlık yer seçimi, zaten üzerindeki bitki varlığı ve topoğrafyası ile kentin en önemli açık-yeşil alan sistemi oluşturan kent ormanı’nın mezarlık alanı olarak kullanıma açılması ile oluşan doğal ve ekolojik tahribattır. İklim krizi ile mücadele kapsamında her noktada acil önlemler alması gereken ülkemizin, Kırıkkale ilimizin güzide Kent Ormanının mezarlık olması kabul edilemez. Oksijen deposu olan ormanlarımızın genişlemesi, herhangi bir plan, projeye kurban edilmemesi ve en önemlisi yutak alanlarımızın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı ve korunmalıdır. Karbondioksiti atmosferden yutarak depolayan doğal unsur ormanlarımızdır. Temiz bir hava ve kaliteli bir yaşam için ormanlarımıza özen göstermeliyiz. Bu ve benzeri durumlarda sağlıklı kararlar alınabilmesi için İhtisas komisyonlarının kurulması gerekmektedir. Mezarlık alanı yer seçimi yanlıştır. Kent Ormanı orman olarak kalmalı, mezarlık alanı ise bitki varlığı açısından daha bakir bir alanda tesis edilerek yeni bir yeşil alan sistemi olarak Kırıkkale’ye kazandırılmalıdır. Belediyenin asli görevi budur. Bir yeşil alan yok edilerek yeni bir alan kuramazsınız. Bu kente karşı işlenen bir suç olarak tarihe yazılır.”

.  .Daha Fazla Haber