Öğretmen Adaylarına Çocuk Hakları Eğitimi
» - 28 Ekim 2020 04:41

Kırıkkale Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliği ile öğretmen adaylarına yönelik olarak 18-23 Ekim tarihleri arasında Kırıkkale Merkez Öğretmenevinde “Haklarını Öğrenir Hakkıyla Öğretirim-II” isimli çocuk hakları eğitimi projesi gerçekleştirildi.

Öğretmen adaylarının çocuk hakları ve çocuk hakları eğitimine ilişkin bilgi ve farkındalık gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen projeye, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim görmekte olan ve yaklaşık 380 öğretmen adayı arasından belirlenmiş 40 öğretmen adayı katıldı. Bir hafta süren projenin eğitim faaliyetleri süresince, çeşitli üniversitelerde görev yapmakta olan 9 eğitmen öğretim üyesi ile birlikte toplam 15 kişi eğitim projesinde görev aldı.

BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Eğitim programı, Üniversite Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ve proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Erdem Hareket’in “Disiplinler Arası Bir Perspektifle Çocuk Hakları” konulu açılış dersi ile başladı. Çocuk hakları, çocuk haklarının tarihsel gelişimi, hukuki ve eğitimsel boyutları ile çocuk hakları ve çocuk hakları eğitimi gibi konularda katılımcıları bilgilendiren Dr. Erdem Hareket, “İkincisini gerçekleştirmekte olduğumuz bu proje kapsamında, daha fazla sayıdaki öğretmen adaylarının çocuk hakları konusundaki farkındalıklarının artırılması ve ayrıca çocuk hakları eğitimine ilişkin öğretim becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Çocuk hakları konusu, sahip olduğu disiplinler arası yapısı ile hem farklı alanlardan uzmanların iş birliğini gerektiren hem de erken yaşlardan itibaren çocuklara sunulması gereken bir içeriğe sahip. Bu noktada bilhassa temel eğitim düzeyine hitap edecek geleceğin öğretmenlerinin bu konuda doğru bilgilere ve farkındalığa sahip olmaları hususu, bizler için birçok açıdan daha da büyük önem arz ediyor’’ şeklinde konuştu.

TEMEL GEREKLERİ ARASINDA YER ALMAKTADIR

Çocukların nitelikli eğitim, düşünce ve ifade hürriyeti, sağlık hizmetlerine erişim, barınma, oyun, mahremiyet, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerinin korunması, ayrımcılıktan, ihmal ve istismardan korunma ve vatandaşlık gibi günümüzde halen korunmaya ve gözetilmeye gereksinim duyulan temel hakları olduğunu belirten Dr. Erdem Hareket, “Çocuklar, yetişkinlerin dışında haklarının özel tavırlarla ve ayrıcalıklı hukuki tedbirlerle korunması gereken bir kitleyi temsil ediyorlar. Dolayısıyla başta ülkemizin geleceğini inşa edecek çocuklarımızın, evrensel ölçekte ise dünya geleceğine yön verecek tüm çocukların haklarını gözetici, koruyucu ve geliştirici bir anlayış, insan hakları felsefesinin hâkim olduğu bir yaşam kültürünün temel gerekleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda hukuki koruma mekanizmaları kadar eğitim alanında gerçekleştirilecek faaliyetlerin de bu konudaki gayretlere önemli bir destek alanı sunduğunu belirtmek gerekmektedir’’ dedi.Eğitim haftası, katılımcılara ve proje görevlilerine katılım ve teşekkür sertifikalarının verilmesi ile son buldu.

Kırıkkale24

Öğretmen Adaylarına Çocuk Hakları Eğitimi

Öğretmen Adaylarına Çocuk Hakları Eğitimi
Haber Tarihi: 28 Ekim 2020 04:41
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/ogretmen-adaylarina-cocuk-haklari-egitimi/

Kırıkkale Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliği ile öğretmen adaylarına yönelik olarak 18-23 Ekim tarihleri arasında Kırıkkale Merkez Öğretmenevinde “Haklarını Öğrenir Hakkıyla Öğretirim-II” isimli çocuk hakları eğitimi projesi gerçekleştirildi.

Öğretmen adaylarının çocuk hakları ve çocuk hakları eğitimine ilişkin bilgi ve farkındalık gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen projeye, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim görmekte olan ve yaklaşık 380 öğretmen adayı arasından belirlenmiş 40 öğretmen adayı katıldı. Bir hafta süren projenin eğitim faaliyetleri süresince, çeşitli üniversitelerde görev yapmakta olan 9 eğitmen öğretim üyesi ile birlikte toplam 15 kişi eğitim projesinde görev aldı.

BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Eğitim programı, Üniversite Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ve proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Erdem Hareket’in “Disiplinler Arası Bir Perspektifle Çocuk Hakları” konulu açılış dersi ile başladı. Çocuk hakları, çocuk haklarının tarihsel gelişimi, hukuki ve eğitimsel boyutları ile çocuk hakları ve çocuk hakları eğitimi gibi konularda katılımcıları bilgilendiren Dr. Erdem Hareket, “İkincisini gerçekleştirmekte olduğumuz bu proje kapsamında, daha fazla sayıdaki öğretmen adaylarının çocuk hakları konusundaki farkındalıklarının artırılması ve ayrıca çocuk hakları eğitimine ilişkin öğretim becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Çocuk hakları konusu, sahip olduğu disiplinler arası yapısı ile hem farklı alanlardan uzmanların iş birliğini gerektiren hem de erken yaşlardan itibaren çocuklara sunulması gereken bir içeriğe sahip. Bu noktada bilhassa temel eğitim düzeyine hitap edecek geleceğin öğretmenlerinin bu konuda doğru bilgilere ve farkındalığa sahip olmaları hususu, bizler için birçok açıdan daha da büyük önem arz ediyor’’ şeklinde konuştu.

TEMEL GEREKLERİ ARASINDA YER ALMAKTADIR

Çocukların nitelikli eğitim, düşünce ve ifade hürriyeti, sağlık hizmetlerine erişim, barınma, oyun, mahremiyet, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerinin korunması, ayrımcılıktan, ihmal ve istismardan korunma ve vatandaşlık gibi günümüzde halen korunmaya ve gözetilmeye gereksinim duyulan temel hakları olduğunu belirten Dr. Erdem Hareket, “Çocuklar, yetişkinlerin dışında haklarının özel tavırlarla ve ayrıcalıklı hukuki tedbirlerle korunması gereken bir kitleyi temsil ediyorlar. Dolayısıyla başta ülkemizin geleceğini inşa edecek çocuklarımızın, evrensel ölçekte ise dünya geleceğine yön verecek tüm çocukların haklarını gözetici, koruyucu ve geliştirici bir anlayış, insan hakları felsefesinin hâkim olduğu bir yaşam kültürünün temel gerekleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda hukuki koruma mekanizmaları kadar eğitim alanında gerçekleştirilecek faaliyetlerin de bu konudaki gayretlere önemli bir destek alanı sunduğunu belirtmek gerekmektedir’’ dedi.Eğitim haftası, katılımcılara ve proje görevlilerine katılım ve teşekkür sertifikalarının verilmesi ile son buldu.

Daha Fazla Haber