Kırıkkale24
Önal, Bozuk MR Cihazını Sağlık Bakanı Koca’ya Sordu
» - 18 Şubat 2022 21:08
Kırıkkale24

Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale’de yıllardan beri sorun olan MR Krizini TBMM’ye taşıyarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soru önergesi verdi.

VATANDAŞ MAĞDUR

Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Anayasa’nın 98. Maddesi ve TBMM İç Tüzüğünün 96 ve 99. Maddeleri uyarınca cevaplaması için soru önergesi verdi. Kırıkkale’de yıllardır çözülmeyen MR Krizini TBMM’de gündeme getiren Önal, Kırıkkale Üniversite’si Tıp Fakültesindeki MR Cihazının sık sık arızalandığını, vatandaşların bu konuda mağdur olduklarını belirtti. Hastaların MR Cihazının bozuk olması nedeniyle özel sağlık kuruluşlarına gönderildiğini ifade eden Önal, Özel Sağlık Kuruluşlarında MR çekiminin ücretli olduğunu ve vatandaşların ekonomik olarak sorun yaşadıklarını ifade etti.

İşte Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal’ın Kırıkkale’de sık sık sorun olan MR Cihazı hakkında vermiş olduğu soru önergesi;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda yazılı sorularım Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 98.maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 96 ve 99. maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

​​ Ahmet Önal
​​​​​​​​​ Kırıkkale Milletvekili

278.703 nüfusa sahip Kırıkkale ilimizde başta Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi olmak üzere bazı sağlık kuruluşları tarafından sağlık hizmeti verilmektedir.
Ancak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizin MR cihazının sürekli arıza verdiği, bu nedenle de hastaların MR çekimi için özel hastaneler de dâhil olmak üzere diğer hastanelere yönlendirildiği konusunda vatandaşlarımız tarafından sıkça şikâyetler yapılmaktadır.
Takdir edileceği üzere özel hastanelerde yapılan MR çekimleri ücretli yapmakta, bu da vatandaşlarımıza ekonomik olarak yansımaktadır. Sağlık güvencesi olan ya da olmayan hastalarımızın özel hastanelere yönlendirilmesi hasta bütçesine ekstra bir yük getirdiği gibi, hastalarımız yeniden randevu alma konusunda da çeşitli mağduriyetler yaşatmaktadırlar. Aradan geçen bunca zamana rağmen vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyet giderilmediği gibi sorunun çözümü için bu güne kadar herhangi bir adım da atılamamıştır.
Kırıkkale’mizde yaşanan bu sorunlar Sağlık Bakanlığı yetkililerince ‘sağlıkta çağ atladık’ söylemleri ile de pek örtüşmemektedir.
Bu nedenlerle;
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastalara hizmet veren MR cihazının sürekli arıza yapması nedeniyle hastalarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışma var mıdır?

Özel hastanelere yönlendirilen hastaların MR çekimi için ödediği bedel Sağlık Bakanlığı tarafından hastalara geri ödenecek midir?

Acil MR çekimine ihtiyaç duyan hastalarımızın tedavilerinin aksaması durumunda vatandaşlarımızın karşı karşıya kalacağı olası olumsuz sonuçlardan kimler sorumlu olacaktır?

Kırıkkale24

Önal, Bozuk MR Cihazını Sağlık Bakanı Koca’ya Sordu

Önal, Bozuk MR Cihazını Sağlık Bakanı Koca’ya Sordu
Haber Tarihi: 18 Şubat 2022 21:08
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/onal-bozuk-mr-cihazini-saglik-bakani-kocaya-sordu/

Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale’de yıllardan beri sorun olan MR Krizini TBMM’ye taşıyarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soru önergesi verdi.

VATANDAŞ MAĞDUR

Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Anayasa’nın 98. Maddesi ve TBMM İç Tüzüğünün 96 ve 99. Maddeleri uyarınca cevaplaması için soru önergesi verdi. Kırıkkale’de yıllardır çözülmeyen MR Krizini TBMM’de gündeme getiren Önal, Kırıkkale Üniversite’si Tıp Fakültesindeki MR Cihazının sık sık arızalandığını, vatandaşların bu konuda mağdur olduklarını belirtti. Hastaların MR Cihazının bozuk olması nedeniyle özel sağlık kuruluşlarına gönderildiğini ifade eden Önal, Özel Sağlık Kuruluşlarında MR çekiminin ücretli olduğunu ve vatandaşların ekonomik olarak sorun yaşadıklarını ifade etti.

İşte Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal’ın Kırıkkale’de sık sık sorun olan MR Cihazı hakkında vermiş olduğu soru önergesi;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda yazılı sorularım Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 98.maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 96 ve 99. maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

​​ Ahmet Önal
​​​​​​​​​ Kırıkkale Milletvekili

278.703 nüfusa sahip Kırıkkale ilimizde başta Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi olmak üzere bazı sağlık kuruluşları tarafından sağlık hizmeti verilmektedir.
Ancak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizin MR cihazının sürekli arıza verdiği, bu nedenle de hastaların MR çekimi için özel hastaneler de dâhil olmak üzere diğer hastanelere yönlendirildiği konusunda vatandaşlarımız tarafından sıkça şikâyetler yapılmaktadır.
Takdir edileceği üzere özel hastanelerde yapılan MR çekimleri ücretli yapmakta, bu da vatandaşlarımıza ekonomik olarak yansımaktadır. Sağlık güvencesi olan ya da olmayan hastalarımızın özel hastanelere yönlendirilmesi hasta bütçesine ekstra bir yük getirdiği gibi, hastalarımız yeniden randevu alma konusunda da çeşitli mağduriyetler yaşatmaktadırlar. Aradan geçen bunca zamana rağmen vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyet giderilmediği gibi sorunun çözümü için bu güne kadar herhangi bir adım da atılamamıştır.
Kırıkkale’mizde yaşanan bu sorunlar Sağlık Bakanlığı yetkililerince ‘sağlıkta çağ atladık’ söylemleri ile de pek örtüşmemektedir.
Bu nedenlerle;
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastalara hizmet veren MR cihazının sürekli arıza yapması nedeniyle hastalarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışma var mıdır?

Özel hastanelere yönlendirilen hastaların MR çekimi için ödediği bedel Sağlık Bakanlığı tarafından hastalara geri ödenecek midir?

Acil MR çekimine ihtiyaç duyan hastalarımızın tedavilerinin aksaması durumunda vatandaşlarımızın karşı karşıya kalacağı olası olumsuz sonuçlardan kimler sorumlu olacaktır?Daha Fazla Haber