Önal Karakeçili İçin Soru Önergesi Verdi
» - 27 Şubat 2020 18:45

CHP Kırıkkale Milletvekili Av. Ahmet Önal, Karakeçili’de dar gelirli vatandaşlar için konut projesi var mı?

Önal, TBMM’ye verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi; “Kentleşme, nüfus birikimini, fiziksel ve sosyal yapılaşmayı, karmaşık toplumsal ilişkiler ağını, iş dallarının farklılaşmasını ve birlikten bireyselliğe geçişin, meydana getirdiği kendine has kültürel bir sistemin oluşumunu ifade eder. Bu bakımdan kentleşme, toplumsal değişim ile oldukça ilgilidir. Diğer bir ifadeyle kentleşme, köyden kente geçiş süreciyle sosyo-kültürel değişimdir. Köyden kente göçün yarattığı kaçak yapılaşma ve bununla birlikte tarım, hayvancılığın yok olması, doğanın ve  yaşayan yerel kültürlerin değişime uğraması da kaçınılmazdır.

Köylerden kentlere göç yerine, köylere geri dönüş süreci özendirilmeli tarım ve hayvancılık desteklenmeli, “Köy Kent Projesi” geliştirmeli, köyüne dönen nüfusun gereksinmelerini karşılayacak planlı, altyapısı tamamlanmış yerleşim alanları planlanarak dar gelirli vatandaşlarımızın konut edinmesi sağlanmalıdır.

1- Kırıkkale ilimize bağlı Karakeçili ilçemizde dar gelirli vatandaşlarımıza ve emeklilerimize konut edindirme kapsamında herhangi bir çalışmanız var mıdır?

2-Konut edindirme kapsamında bir çalışma var ise bu konudaki çalışmalar ne zaman başlayacaktır?

3-Yıllardır küçülen, göç veren Karakeçili İlçemizde bu duruma son verecek bir çalışmanız var mıdır?” denildi.

Kırıkkale24

Önal Karakeçili İçin Soru Önergesi Verdi

Önal Karakeçili İçin Soru Önergesi Verdi
Haber Tarihi: 27 Şubat 2020 18:45
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/onal-karakecili-icin-soru-onergesi-verdi/

CHP Kırıkkale Milletvekili Av. Ahmet Önal, Karakeçili’de dar gelirli vatandaşlar için konut projesi var mı?

Önal, TBMM’ye verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi; “Kentleşme, nüfus birikimini, fiziksel ve sosyal yapılaşmayı, karmaşık toplumsal ilişkiler ağını, iş dallarının farklılaşmasını ve birlikten bireyselliğe geçişin, meydana getirdiği kendine has kültürel bir sistemin oluşumunu ifade eder. Bu bakımdan kentleşme, toplumsal değişim ile oldukça ilgilidir. Diğer bir ifadeyle kentleşme, köyden kente geçiş süreciyle sosyo-kültürel değişimdir. Köyden kente göçün yarattığı kaçak yapılaşma ve bununla birlikte tarım, hayvancılığın yok olması, doğanın ve  yaşayan yerel kültürlerin değişime uğraması da kaçınılmazdır.

Köylerden kentlere göç yerine, köylere geri dönüş süreci özendirilmeli tarım ve hayvancılık desteklenmeli, “Köy Kent Projesi” geliştirmeli, köyüne dönen nüfusun gereksinmelerini karşılayacak planlı, altyapısı tamamlanmış yerleşim alanları planlanarak dar gelirli vatandaşlarımızın konut edinmesi sağlanmalıdır.

1- Kırıkkale ilimize bağlı Karakeçili ilçemizde dar gelirli vatandaşlarımıza ve emeklilerimize konut edindirme kapsamında herhangi bir çalışmanız var mıdır?

2-Konut edindirme kapsamında bir çalışma var ise bu konudaki çalışmalar ne zaman başlayacaktır?

3-Yıllardır küçülen, göç veren Karakeçili İlçemizde bu duruma son verecek bir çalışmanız var mıdır?” denildi.

Daha Fazla Haber