Önal, ”TYP’li Çalışanlar Sürekli İstihdam Edilmeli”
» - 21 Mayıs 2020 17:29

KIRIKKALE CHP MİLLETVEKİLİ AHMET ÖNAL TYP’Lİ ÇALIŞANLAR İÇİN ÇALIŞMA BAKANLIĞINA SORU ÖNERGESİ VERDİ

Kırıkkale Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ahmet Önal Toplum Yararına Projesi kapsamında çalışan işçiler için Çalışma Bakanlığına soru önergesi verdi.

Önal, ”İşkur tarafından Toplum Yararına Proje (TYP) kapsamında 3, 6 ve 9 aylık sürelerle çalıştırılan işçilerimizin kadroya alınmaları, özlük haklarının yeniden düzenlenmesi ve yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için Çalışma Bakanlığı na soru önergesi verdim. İşkur çalışanlarımızın yaşadıkları haksızlıklar biran önce giderilmeli ve çalışma süreleri sürekli hale getirilmelidir” dedi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda yazılı sorularım Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 98.maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 96 ve 99. maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Ahmet Önal
Kırıkkale Milletvekili

Ülkemizin en büyük problemi olan işsizliğe geçici çözüm üretebilmek için Bakanlığınız tarafından uygulamaya konulan ve Türkiye İş Kurumu (İşkur) tarafından uygulanan Toplum Yararına Programlar (TYP) birçok problemi de beraberinde getirmiştir.
Ülke genelinde yüzbinlerce insanımız hak kaybı ve mağduriyet yaşamaktadırlar. TYP kapsamında çalışan bu işçiler 3, 6 ve 9 aylık sürelerle istihdam edilmekte, çoğu zamanda haftalık çalışma süreleri 45 saati aşmaktadır. Sadece alındıkları iş kolunda değil neredeyse her işin yaptırıldığı bu işçiler sadece asgari ücret düzeyinde maaş almaktadırlar.
Amaçları sadece iş, aş ve çocuklarının geçimi olan bu insanlar sadece kadrolu çalışma hakkından yararlanarak mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını, işlerinin sürekli hale getirilmesini, iş ve işçi haklarından yararlandırılmalarını beklemektedirler.
İş sözleşmeleri 3, 6 ve 9 ay üzerinden imzalatılan bu işçiler asgari 1 yıl çalışma koşuluna da ulaşamadıklarından Kıdem Tazminatından da yararlanamamaktadırlar.
TYP kapsamanda çalışan ve büyük bir çoğunluğu kadın olan bu işçiler ilk defa bir kuruma girip çalışıyor, ekmek parası kazanıyor, ev geçindiriyor ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyorlar. Fakat bir sonraki dönem acaba çalışacak mıyım?” kaygısı taşıyor, bu kaygıyla birlikte psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Ayrıca bu işçilerimiz ne kadar iyi çalışırsa çalışsın sözleşme süreleri dolunca kendiliğinden işten çıkartılıyorlar.
TYP kapsamında çalışarak geçinen on binlerce aile var. Birçoğu kira veriyor, çocuk okutuyor. Sözleşme süresi dolan bu insanlar yeniden iş bulamıyor. İçlerinde EYT Mağdurları var. Sözleşme süreleri dolunca özel sektörde iş arayan TYP-EYT mağduru kişiler bu kez de “Yaşınız yüksek sizi çalıştıramayız” cevabı ile karşılaşıyor. Kısacası bu insanlarımız sefalete ve açlığa terk ediliyor.
Daha önce taşeron işçi olarak çalışan işçilerimizin bir kısmı kadroya geçirildi. Madem devletinizin bu insanların işgücüne ihtiyacı var öyleyse bu insanlar kadroya geçirilmeli ve mağduriyetleri giderilmelidir.
Ayrıca bu işçilerimizin içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda hizmetli ve güvenlik görevlisi olarak çalışanlar da var. Aynı şekilde 12 ay çalıştırılmadıkları için yıllık izin, tazminat ve diğer sosyal haklardan yararlanamamaktadırlar. 9 ay okullarda çalıştırılan bu işçiler “bir sonraki dönemde acaba çağrılacak mıyım, kurada adım çıkacak mı?” korkusu-endişesi yaşıyorlar. Ayrıca 9 ay çalışma sonunda 3 ay işten çıkartılan bu kişiler bu süre boyunca yeniden iş bulamıyor, çalışamıyor, evlerine ekmek götüremiyorlar. Yine güvenlik görevlisi olarak okullarda çalıştırılan işçilerimiz belli eğitimlerden geçerek belge alıyor. Kadrolu işçilerle aynı işi yapıyorlar ancak aynı haklara sahip olamıyorlar. 14 gün ücretsiz izin hakları olan bu insanlar 15. gün rapor da alsalar iş sözleşmeleri feshediliyor. Bu insanlarımız sadece haklarını istiyor. AKP iktidarı bu insanların sesini duymalı ve mağduriyetlerini bir an önce sonlandırmalıdır.

Bu nedenle;

1- TYP kapsamında çalışan işçilerimizin sürekli istihdamlarının sağlanması, kadroya geçirilmeleri konusunda Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır?
2- Covid 19 salgın hastalığının tüm dünyayı etkilediği bu günlerde canları pahasına görev yapan, amaçları sadece evlerine ekmek götürmek olan bu insanların kadroya alınmaları en doğal hakları değil midir?
3- İhtiyaç olduğu gerekçesiyle kamuda geçici olarak çalıştırılan bu işçiler neden kadroya alınmamaktadır?
4- Bir çoğu ev geçindiren, kira ödeyen, çocuk okutan bu insanların kadroya alınması iktidar partisinin Anayasal bir sorumluluğu ve görevi değil midir?
5- 12 ay çalışma şartını taşımadığı için kıdem tazminatı, ücretli izin dahil hiçbir sosyal hakka sahip olmayan bu emekçilerin yaşadığı mağduriyetleri gidermek için yaptığımız bir çalışma var mıdır?

Kırıkkale24

Önal, ”TYP’li Çalışanlar Sürekli İstihdam Edilmeli”

Önal, ”TYP’li Çalışanlar Sürekli İstihdam Edilmeli”
Haber Tarihi: 21 Mayıs 2020 17:29
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/onal-typli-calisanlar-surekli-istihdam-edilmeli/

KIRIKKALE CHP MİLLETVEKİLİ AHMET ÖNAL TYP’Lİ ÇALIŞANLAR İÇİN ÇALIŞMA BAKANLIĞINA SORU ÖNERGESİ VERDİ

Kırıkkale Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ahmet Önal Toplum Yararına Projesi kapsamında çalışan işçiler için Çalışma Bakanlığına soru önergesi verdi.

Önal, ”İşkur tarafından Toplum Yararına Proje (TYP) kapsamında 3, 6 ve 9 aylık sürelerle çalıştırılan işçilerimizin kadroya alınmaları, özlük haklarının yeniden düzenlenmesi ve yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için Çalışma Bakanlığı na soru önergesi verdim. İşkur çalışanlarımızın yaşadıkları haksızlıklar biran önce giderilmeli ve çalışma süreleri sürekli hale getirilmelidir” dedi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda yazılı sorularım Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 98.maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 96 ve 99. maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Ahmet Önal
Kırıkkale Milletvekili

Ülkemizin en büyük problemi olan işsizliğe geçici çözüm üretebilmek için Bakanlığınız tarafından uygulamaya konulan ve Türkiye İş Kurumu (İşkur) tarafından uygulanan Toplum Yararına Programlar (TYP) birçok problemi de beraberinde getirmiştir.
Ülke genelinde yüzbinlerce insanımız hak kaybı ve mağduriyet yaşamaktadırlar. TYP kapsamında çalışan bu işçiler 3, 6 ve 9 aylık sürelerle istihdam edilmekte, çoğu zamanda haftalık çalışma süreleri 45 saati aşmaktadır. Sadece alındıkları iş kolunda değil neredeyse her işin yaptırıldığı bu işçiler sadece asgari ücret düzeyinde maaş almaktadırlar.
Amaçları sadece iş, aş ve çocuklarının geçimi olan bu insanlar sadece kadrolu çalışma hakkından yararlanarak mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını, işlerinin sürekli hale getirilmesini, iş ve işçi haklarından yararlandırılmalarını beklemektedirler.
İş sözleşmeleri 3, 6 ve 9 ay üzerinden imzalatılan bu işçiler asgari 1 yıl çalışma koşuluna da ulaşamadıklarından Kıdem Tazminatından da yararlanamamaktadırlar.
TYP kapsamanda çalışan ve büyük bir çoğunluğu kadın olan bu işçiler ilk defa bir kuruma girip çalışıyor, ekmek parası kazanıyor, ev geçindiriyor ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyorlar. Fakat bir sonraki dönem acaba çalışacak mıyım?” kaygısı taşıyor, bu kaygıyla birlikte psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Ayrıca bu işçilerimiz ne kadar iyi çalışırsa çalışsın sözleşme süreleri dolunca kendiliğinden işten çıkartılıyorlar.
TYP kapsamında çalışarak geçinen on binlerce aile var. Birçoğu kira veriyor, çocuk okutuyor. Sözleşme süresi dolan bu insanlar yeniden iş bulamıyor. İçlerinde EYT Mağdurları var. Sözleşme süreleri dolunca özel sektörde iş arayan TYP-EYT mağduru kişiler bu kez de “Yaşınız yüksek sizi çalıştıramayız” cevabı ile karşılaşıyor. Kısacası bu insanlarımız sefalete ve açlığa terk ediliyor.
Daha önce taşeron işçi olarak çalışan işçilerimizin bir kısmı kadroya geçirildi. Madem devletinizin bu insanların işgücüne ihtiyacı var öyleyse bu insanlar kadroya geçirilmeli ve mağduriyetleri giderilmelidir.
Ayrıca bu işçilerimizin içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda hizmetli ve güvenlik görevlisi olarak çalışanlar da var. Aynı şekilde 12 ay çalıştırılmadıkları için yıllık izin, tazminat ve diğer sosyal haklardan yararlanamamaktadırlar. 9 ay okullarda çalıştırılan bu işçiler “bir sonraki dönemde acaba çağrılacak mıyım, kurada adım çıkacak mı?” korkusu-endişesi yaşıyorlar. Ayrıca 9 ay çalışma sonunda 3 ay işten çıkartılan bu kişiler bu süre boyunca yeniden iş bulamıyor, çalışamıyor, evlerine ekmek götüremiyorlar. Yine güvenlik görevlisi olarak okullarda çalıştırılan işçilerimiz belli eğitimlerden geçerek belge alıyor. Kadrolu işçilerle aynı işi yapıyorlar ancak aynı haklara sahip olamıyorlar. 14 gün ücretsiz izin hakları olan bu insanlar 15. gün rapor da alsalar iş sözleşmeleri feshediliyor. Bu insanlarımız sadece haklarını istiyor. AKP iktidarı bu insanların sesini duymalı ve mağduriyetlerini bir an önce sonlandırmalıdır.

Bu nedenle;

1- TYP kapsamında çalışan işçilerimizin sürekli istihdamlarının sağlanması, kadroya geçirilmeleri konusunda Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır?
2- Covid 19 salgın hastalığının tüm dünyayı etkilediği bu günlerde canları pahasına görev yapan, amaçları sadece evlerine ekmek götürmek olan bu insanların kadroya alınmaları en doğal hakları değil midir?
3- İhtiyaç olduğu gerekçesiyle kamuda geçici olarak çalıştırılan bu işçiler neden kadroya alınmamaktadır?
4- Bir çoğu ev geçindiren, kira ödeyen, çocuk okutan bu insanların kadroya alınması iktidar partisinin Anayasal bir sorumluluğu ve görevi değil midir?
5- 12 ay çalışma şartını taşımadığı için kıdem tazminatı, ücretli izin dahil hiçbir sosyal hakka sahip olmayan bu emekçilerin yaşadığı mağduriyetleri gidermek için yaptığımız bir çalışma var mıdır?

. .

Daha Fazla Haber