URGE Projesi Toplantısı Yapıldı
» - 6 Şubat 2019 20:06

Tarım ve Gıda alanındaki firmaları ihracat yapabilir hale getirmek amacıyla Kırıkkale ve Kırşehir TSO ortaklığında yürütülen URGE projesinin Odak Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya projenin Kırıkkale ayağını oluşturan firmaların yetkilileri katıldı.

Tarım ve Gıda sektörlerinde Kırsal Kalkınmayı desteklemek amacıyla Kırıkkale ve Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa yürütülen Ticaret Bakanlığı onaylı Kırsal Kalkınma ve Uluslararası Rekabet Gücü Projesi (URGE) Projesinde süreç ilerliyor.

Aralık ayında yapılan firma ziyaretlerinin ardından proje uzmanları Zeynep Boysan ve Kerim Boysan tarafından hazırlanan analiz raporları Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen Odak Grup Toplantısında katılımcı firmaların yetkilileri ile paylaşıldı. Projenin bel kemiği ihtiyaç analizi sürecinin sağlıklı tamamlanabilmesi için son derece önemli olan Odak Grup Toplantısında kümeye dahil firmaların analiz sonuçlarının yanı sıra alt sektörler, önerilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri, projenin amaç ve hedefleri, ortak vizyon oluşturma, dünyada, Türkiye’de ve bölgede sektörün durumu, hedef ülke belirleme yöntemleri gibi konularda katılımcılar bilgilendirildi.  Tarım ve gıda ile ilgili tüm ticari faaliyetleri kapsayan projenin temel amacının Kırıkkale ve Kırşehir’de bu sektörlerde faaliyet gösteren oda üyesi işletmeleri ihracat yapabilir hale getirmek, ihracat yapanların da hacmini genişletmek olduğunu ifade eden TSO Genel Sekreteri Ahmet Şerbetçioğlu, projenin tüm katılımcı firmalara dış Pazar kapılarını açacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

Kırıkkale24

URGE Projesi Toplantısı Yapıldı

URGE Projesi Toplantısı Yapıldı
Haber Tarihi: 6 Şubat 2019 20:06
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/urge-projesi-toplantisi-yapildi/

Tarım ve Gıda alanındaki firmaları ihracat yapabilir hale getirmek amacıyla Kırıkkale ve Kırşehir TSO ortaklığında yürütülen URGE projesinin Odak Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya projenin Kırıkkale ayağını oluşturan firmaların yetkilileri katıldı.

Tarım ve Gıda sektörlerinde Kırsal Kalkınmayı desteklemek amacıyla Kırıkkale ve Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa yürütülen Ticaret Bakanlığı onaylı Kırsal Kalkınma ve Uluslararası Rekabet Gücü Projesi (URGE) Projesinde süreç ilerliyor.

Aralık ayında yapılan firma ziyaretlerinin ardından proje uzmanları Zeynep Boysan ve Kerim Boysan tarafından hazırlanan analiz raporları Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen Odak Grup Toplantısında katılımcı firmaların yetkilileri ile paylaşıldı. Projenin bel kemiği ihtiyaç analizi sürecinin sağlıklı tamamlanabilmesi için son derece önemli olan Odak Grup Toplantısında kümeye dahil firmaların analiz sonuçlarının yanı sıra alt sektörler, önerilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri, projenin amaç ve hedefleri, ortak vizyon oluşturma, dünyada, Türkiye’de ve bölgede sektörün durumu, hedef ülke belirleme yöntemleri gibi konularda katılımcılar bilgilendirildi.  Tarım ve gıda ile ilgili tüm ticari faaliyetleri kapsayan projenin temel amacının Kırıkkale ve Kırşehir’de bu sektörlerde faaliyet gösteren oda üyesi işletmeleri ihracat yapabilir hale getirmek, ihracat yapanların da hacmini genişletmek olduğunu ifade eden TSO Genel Sekreteri Ahmet Şerbetçioğlu, projenin tüm katılımcı firmalara dış Pazar kapılarını açacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

Daha Fazla Haber