Kırıkkale24
Yahşihan da tartışılan ihale
» - 4 Nisan 2022 16:01
Kırıkkale24

YAHŞİHAN’DA TARTIŞILAN İHALE

Yahşihan İlçesinde yapılacak olan arsa satış ihalesiyle ilgili Waw Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Saka’dan açıklama geldi. İhale şartnamesinde eksiklikler olduğunu belirten Saka, şartnamenin sehven hazırlandığını düşünüyoruz dedi.
SÖZLEŞMEMİZ UZADI
Yahşihan Belediyesi, bir takım arsayı ihaleyle satışa çıkarttı. Waw Garden adlı işletmenin kiracı olduğu arsada satışa çıkarken, Waw Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Saka satışla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada Mahmut Saka, arsayı 3 yıl kiraladıklarını, yasal sürelerde bildirim yapılmadığı için sözleşmenin süresiz olarak uzadığını ve arsa üzerinde 30 Milyon Lira yatırımları olduğunu belirterek yapılan satışın kanunlara ve sözleşmeye aykırı olduğunu ifade etti. Saka açıklamalarında “Şirketimiz; Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Emirler Mahallesi 1766 ada 2 parsel üzerinde bulunan 13.739 metrekare park alanını, üzerine Aqua Park, Kafeterya, Restoran, Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesis kurulması ve işletilmesi karşılığında 2018 Yılının Ekim ayında 3 yıllığına Yahşihan Belediyesinden kiralanmıştır. 3 Yıl boyunca Şirketimiz Waw Aqua Park adlı işletmesiyle Kırıkkale ve Yahşihan halkına hizmet etmiş, kiralarımız düzenli bir şekilde Yahşihan Belediyesine ödenmiştir. Borçlar Kanuna göre kira sözleşmeleri bitmeden önce yasal süre içerisinde sözleşme bitim tarihinden önce bildirim yapılmak zorundadır. Bu bildirimin yapılmaması halinde sözleşme otomatik olarak uzar ve sözleşme süresiz kira sözleşmesine dönüşür. Yahşihan Belediyesi, yasal süreler içerisinde şirketimize herhangi bir bildirimde bulunmamış olup, 2021 Ekim ayında sözleşmemiz uzamıştır.” Dedi.
ŞARTNAMEDE EKSİKLİKLER VAR
5 Nisan günü yapılacak olan ihalenin şartnamesinde birçok eksiğinin bulunduğunu ifade eden Wae Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Saka “Ancak, Yahşihan Belediye Başkanlığı tüzel kişiliği bu durumu göz ardı ederek kiralamış olduğumuz ve üzerine milyonlarca lira yatırım yaptığımız yeri satışa çıkartmış, satış hakkında şirketimize herhangi bir bildirimde bulunmamıştır. Söz konusu alan imarda yeşil alan olup; park, sosyal tesis gibi işletmeler için uygundur. Ancak Yahşihan Belediye Başkanlığı söz konusu yeşil alanı imar uygulamasına sokarak konut alanına çevirmiş ve ihaleye bu şekilde çıkartmıştır. 5 Nisan 2022 tarihinde söz konusu alanın ihalesi olacak olup, şartnamede alıcı olan kişiyi ve şirketimizi milyonlarca lira zarara uğratacak şekilde birçok eksik bulunmaktadır. Şirketimiz söz konusu taşınmaz üzerinde bulunan, harcamalarımızı Kırıkkale 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tespitini yaptırmış tespit sonucunda üzerinde 30 Milyon Liralık yatırım olduğu kanaatine varılmıştır. Yahşihan Belediye Başkanlığı ile yapmış olduğumuz sözleşmenin 8. Maddesinde “Kira müddeti bitiminde ilgili alanın ihaleye çıkması durumunda, kiracı ihaleye katılamaz yada ihaleyi kazanamadığı durumda, ihaleyi kazanan yeni firma kiracının yapmış olduğu yatırım imalat bedelinin yıllık ÜFE artışı tutarında üç yıllık bileşik faiz hesabı yapılmak kaydı ile belirlenecek tutarı ihale sözleşmesi yapılmasına müteakip yer teslimi yapılmadan üç gün içerisinde bu sözleşmeye konu kiracıya nakit olarak ödemekle mükelleftir. İş bu bedel ödenmeden yeni kiracının sözleşmesi geçerlilik kazanmayacağı gibi belediye kendisi de tasarrufta bulunamayacaktır.” İfadeleri yer almaktadır. Ancak Yahşihan Belediye Başkanlığı tarafından 5 Nisan 2022 günü yapılacak ihalenin şartnamesinde bu hususta bir bildirimde bulunmamış olup, alıcı adayları bu hususta bilgilendirilmemiştir.” İfadelerine yer verdi.
DEVAM EDEN DAVALAR VAR
Satışa çıkan arsa hakkında halen açık davaların olduğunu belirten Saka “Kırıkkale İdare Mahkemelerinde ise İhalenin Feshi ve İmarın İptali ile ilgili birden çok derdest dava bulunmaktadır. İhale katılımcılarının zarara uğramamaları için yapılan bu eksik işlemin gizli tutularak, hiçbir tarafa bildirilmeden bu şekilde bir ihale yapılaması hem hukuka hem de hakkaniyete aykırıdır. Devlet İhale Kanunu (DİK) ‘na aykırı olarak yapılan bu satış işlemini tüm kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Şirketimiz Kırıkkale’de milyonlarca liralık yatırımlar yapmış bu yatırımlarına Kırıkkale ve Yahşihan halkının faydalanacağı sosyal tesisleri de eklemiştir. Şirketimiz Kırıkkale’de ticaret yaptığı süre boyunca kimseyi mağdur etmemiş, söz ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmiştir. Bugün üzerinde milyonlarca lira yatırımımız olan ve hukuki olarak şirketimizin kiracı olarak yer aldığı alan için yazılan şartnamenin sehven hazırlandığını düşünüyor, şirketimizi ve alıcı adaylarını zorda bırakacak bir çalışmanın bilerek yapılmadığına inanmak istiyoruz. Talip olan alıcı adayları istedikleri takdirde şirketimize başvurarak ilgili sözleşme, teslim tutanağı ve tespit kararını inceleyebilirler. Bu şekilde satış yapılması durumunda ihaleyi alan, şirketimize yatırım bedelini ödemek zorunda kalacaktır. Bu hususun kamuoyu nezdinde bilinmesini arzu ederiz.” İfadelerini kullandı.

Kırıkkale24

Yahşihan da tartışılan ihale

Yahşihan da tartışılan ihale
Haber Tarihi: 4 Nisan 2022 16:01
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/yahsihan-da-tartisilan-ihale/

YAHŞİHAN’DA TARTIŞILAN İHALE

Yahşihan İlçesinde yapılacak olan arsa satış ihalesiyle ilgili Waw Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Saka’dan açıklama geldi. İhale şartnamesinde eksiklikler olduğunu belirten Saka, şartnamenin sehven hazırlandığını düşünüyoruz dedi.
SÖZLEŞMEMİZ UZADI
Yahşihan Belediyesi, bir takım arsayı ihaleyle satışa çıkarttı. Waw Garden adlı işletmenin kiracı olduğu arsada satışa çıkarken, Waw Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Saka satışla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada Mahmut Saka, arsayı 3 yıl kiraladıklarını, yasal sürelerde bildirim yapılmadığı için sözleşmenin süresiz olarak uzadığını ve arsa üzerinde 30 Milyon Lira yatırımları olduğunu belirterek yapılan satışın kanunlara ve sözleşmeye aykırı olduğunu ifade etti. Saka açıklamalarında “Şirketimiz; Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Emirler Mahallesi 1766 ada 2 parsel üzerinde bulunan 13.739 metrekare park alanını, üzerine Aqua Park, Kafeterya, Restoran, Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesis kurulması ve işletilmesi karşılığında 2018 Yılının Ekim ayında 3 yıllığına Yahşihan Belediyesinden kiralanmıştır. 3 Yıl boyunca Şirketimiz Waw Aqua Park adlı işletmesiyle Kırıkkale ve Yahşihan halkına hizmet etmiş, kiralarımız düzenli bir şekilde Yahşihan Belediyesine ödenmiştir. Borçlar Kanuna göre kira sözleşmeleri bitmeden önce yasal süre içerisinde sözleşme bitim tarihinden önce bildirim yapılmak zorundadır. Bu bildirimin yapılmaması halinde sözleşme otomatik olarak uzar ve sözleşme süresiz kira sözleşmesine dönüşür. Yahşihan Belediyesi, yasal süreler içerisinde şirketimize herhangi bir bildirimde bulunmamış olup, 2021 Ekim ayında sözleşmemiz uzamıştır.” Dedi.
ŞARTNAMEDE EKSİKLİKLER VAR
5 Nisan günü yapılacak olan ihalenin şartnamesinde birçok eksiğinin bulunduğunu ifade eden Wae Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Saka “Ancak, Yahşihan Belediye Başkanlığı tüzel kişiliği bu durumu göz ardı ederek kiralamış olduğumuz ve üzerine milyonlarca lira yatırım yaptığımız yeri satışa çıkartmış, satış hakkında şirketimize herhangi bir bildirimde bulunmamıştır. Söz konusu alan imarda yeşil alan olup; park, sosyal tesis gibi işletmeler için uygundur. Ancak Yahşihan Belediye Başkanlığı söz konusu yeşil alanı imar uygulamasına sokarak konut alanına çevirmiş ve ihaleye bu şekilde çıkartmıştır. 5 Nisan 2022 tarihinde söz konusu alanın ihalesi olacak olup, şartnamede alıcı olan kişiyi ve şirketimizi milyonlarca lira zarara uğratacak şekilde birçok eksik bulunmaktadır. Şirketimiz söz konusu taşınmaz üzerinde bulunan, harcamalarımızı Kırıkkale 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tespitini yaptırmış tespit sonucunda üzerinde 30 Milyon Liralık yatırım olduğu kanaatine varılmıştır. Yahşihan Belediye Başkanlığı ile yapmış olduğumuz sözleşmenin 8. Maddesinde “Kira müddeti bitiminde ilgili alanın ihaleye çıkması durumunda, kiracı ihaleye katılamaz yada ihaleyi kazanamadığı durumda, ihaleyi kazanan yeni firma kiracının yapmış olduğu yatırım imalat bedelinin yıllık ÜFE artışı tutarında üç yıllık bileşik faiz hesabı yapılmak kaydı ile belirlenecek tutarı ihale sözleşmesi yapılmasına müteakip yer teslimi yapılmadan üç gün içerisinde bu sözleşmeye konu kiracıya nakit olarak ödemekle mükelleftir. İş bu bedel ödenmeden yeni kiracının sözleşmesi geçerlilik kazanmayacağı gibi belediye kendisi de tasarrufta bulunamayacaktır.” İfadeleri yer almaktadır. Ancak Yahşihan Belediye Başkanlığı tarafından 5 Nisan 2022 günü yapılacak ihalenin şartnamesinde bu hususta bir bildirimde bulunmamış olup, alıcı adayları bu hususta bilgilendirilmemiştir.” İfadelerine yer verdi.
DEVAM EDEN DAVALAR VAR
Satışa çıkan arsa hakkında halen açık davaların olduğunu belirten Saka “Kırıkkale İdare Mahkemelerinde ise İhalenin Feshi ve İmarın İptali ile ilgili birden çok derdest dava bulunmaktadır. İhale katılımcılarının zarara uğramamaları için yapılan bu eksik işlemin gizli tutularak, hiçbir tarafa bildirilmeden bu şekilde bir ihale yapılaması hem hukuka hem de hakkaniyete aykırıdır. Devlet İhale Kanunu (DİK) ‘na aykırı olarak yapılan bu satış işlemini tüm kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Şirketimiz Kırıkkale’de milyonlarca liralık yatırımlar yapmış bu yatırımlarına Kırıkkale ve Yahşihan halkının faydalanacağı sosyal tesisleri de eklemiştir. Şirketimiz Kırıkkale’de ticaret yaptığı süre boyunca kimseyi mağdur etmemiş, söz ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmiştir. Bugün üzerinde milyonlarca lira yatırımımız olan ve hukuki olarak şirketimizin kiracı olarak yer aldığı alan için yazılan şartnamenin sehven hazırlandığını düşünüyor, şirketimizi ve alıcı adaylarını zorda bırakacak bir çalışmanın bilerek yapılmadığına inanmak istiyoruz. Talip olan alıcı adayları istedikleri takdirde şirketimize başvurarak ilgili sözleşme, teslim tutanağı ve tespit kararını inceleyebilirler. Bu şekilde satış yapılması durumunda ihaleyi alan, şirketimize yatırım bedelini ödemek zorunda kalacaktır. Bu hususun kamuoyu nezdinde bilinmesini arzu ederiz.” İfadelerini kullandı.

. . .Daha Fazla Haber